Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הרב אברהם בלס

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב אברהם בלס

play3
בית המדרש
לימוד ליל הושענא רבה תשע”ח
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ח
49 דקות
play3
בית המדרש
פסח חג הלאומיות הישראלית – הארות הירושלמי
פסח חג הלאומיות הישראלית – הארות הירושלמי
55 דקות
play3
בית המדרש
תורת ארץ ישראל המשתקפת בתלמוד הירושלמי
תורת ארץ ישראל המשתקפת בתלמוד הירושלמי
49 דקות
play3
בית המדרש
ההסתכלות הנכונה על עולם המעשה בעיני התלמוד הירושלמי
ההסתכלות הנכונה על עולם המעשה בעיני התלמוד הירושלמי
53 דקות
play3
בית המדרש
כבודה מרכזיותה וסגולתה של ירושלים לאור תורת ארץ ישראל
כבודה מרכזיותה וסגולתה של ירושלים לאור תורת ארץ ישראל
52 דקות
play3
בית המדרש
מרכזיותה של ארץ ישראל
מרכזיותה של ארץ ישראל
53 דקות
play3
בית המדרש
סוכות – חגה של ארץ ישראל
סוכות - חגה של ארץ ישראל
53 דקות
play3
בית המדרש
מה עומד במרכז ?
מה עומד במרכז ?
41 דקות
play3
בית המדרש
יום כיפור ירושלמי
55 דקות