פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

נושא: ספר דברים

פרק 1
31 דקות
מצות הקהל
פרק 43
113 דקות
להיגאל על יד שיבה אל עצמינו
פרק 42
77 דקות
לפתוח הלב וליישר הדעת ולפקוח עין בתורת העם והארץ
59 דקות
והיה כי תבוא אל הארץ - הארץ העליונה
פרק 41
94 דקות
"אבן שלמה וצדק יהיה לך ... למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך" בראשית צמיחת גאולתינו
פרק 40
117 דקות
"לא תירא מהם , כי ה' אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים"
פרק 39
81 דקות
"ושמחתם בכל משלח ידיכם... לפני ה' אלהיכם" - בראשית צמיחת גאולתינו
פרק 38
73 דקות
בקשו ענוה בקשו צדק - בחבלי משיח
פרק 37
97 דקות
להצמיח מחדש את תפארת ישראל: הרב אלישע וישליצקי
פרק 36
92 דקות
"זכרו תורת משה עבדי - בחבלי משיח"
פרק 29
52 דקות
פתיחה לספר דברים ופרשת דברים- ספר ההכנה לכניסה לארץ
פרק 106
68 דקות
איך יתכן שמשה כתב "וימת משה עבד ה' "? - סיום ספר דברים
פרק 105
51 דקות
"ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו"
פרק 104
49 דקות
"ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך"
פרק 103
51 דקות
הקשר בין המלכות למיקום הגאוגרפי בארץ ישראל
פרק 102
52 דקות
"וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסה תריבהו על מי מריבה"
פרק 101
52 דקות
"אף חובב עמים כל קדושיו בידך"
פרק 100
55 דקות
"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו"
פרק 99
50 דקות
"כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם"
פרק 98
49 דקות
"כי גוי אובד עצות המה ואין בהם תבונה"

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן