He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר דברים

להיגאל על יד שיבה אל עצמינו
play3
להיגאל על יד שיבה אל עצמינו
לפתוח הלב וליישר הדעת ולפקוח עין בתורת העם והארץ
play3
לפתוח הלב וליישר הדעת ולפקוח עין בתורת העם והארץ
והיה כי תבוא אל הארץ – הארץ העליונה
play3
והיה כי תבוא אל הארץ – הארץ העליונה
"אבן שלמה וצדק יהיה לך … למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך" בראשית צמיחת גאולתינו
play3
"אבן שלמה וצדק יהיה לך … למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך" בראשית צמיחת גאולתינו
"לא תירא מהם , כי ה' אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים"
play3
"לא תירא מהם , כי ה' אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים"
"ושמחתם בכל משלח ידיכם… לפני ה' אלהיכם" – בראשית צמיחת גאולתינו
play3
"ושמחתם בכל משלח ידיכם… לפני ה' אלהיכם" – בראשית צמיחת גאולתינו
בקשו ענוה בקשו צדק – בחבלי משיח
play3
בקשו ענוה בקשו צדק – בחבלי משיח
להצמיח מחדש את תפארת ישראל: הרב אלישע וישליצקי
play3
להצמיח מחדש את תפארת ישראל: הרב אלישע וישליצקי
"זכרו תורת משה עבדי – בחבלי משיח"
play3
"זכרו תורת משה עבדי – בחבלי משיח"
פתיחה לספר דברים ופרשת דברים- ספר ההכנה לכניסה לארץ
play3
פתיחה לספר דברים ופרשת דברים- ספר ההכנה לכניסה לארץ
איך יתכן שמשה כתב "וימת משה עבד ה'  "? – סיום ספר דברים
play3
איך יתכן שמשה כתב "וימת משה עבד ה' "? – סיום ספר דברים
"ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו"
play3
"ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו"
"ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך"
play3
"ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך"
הקשר בין  המלכות למיקום הגאוגרפי בארץ ישראל
play3
הקשר בין המלכות למיקום הגאוגרפי בארץ ישראל
"וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסה תריבהו על מי מריבה"
play3
"וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסה תריבהו על מי מריבה"
"אף חובב עמים כל קדושיו בידך"
play3
"אף חובב עמים כל קדושיו בידך"
"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו"
play3
"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו"
"כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם"
play3
"כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם"
חם באתר
play3
נשים
קטן עלייך: "הבנתי שלא אוכל ללדת יותר, האם סיימתי את תפקידי כאמא"? ד"ר חנה קטן עונה
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון חושף את הטעויות הקשות שעשתה מדינת ישראל בנהר הירקון
play3
מגזין
"הרגשנו שאם נמשיך ככה - יהיה פיצוץ"; מיוחד לט"ו באב – ראיון חשוף עם הזוג שצמח מתוך קשייו לעיסוק בטיפול זוגי
play3
מגזין
חנוך לנער: ראיון חשוף עם איש החינוך שהקדיש את חייו לנוער בסיכון
31 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
הלב של ירושלים - הרב ראובן ששון על פרשת ראה
Shape-2
בית המדרש
אמונה חד-פעמית או: למה יש חילוניים?
play3
בית המדרש
פרשת ראה עם הרב דניאל כהן
play3
מגזין
איפה ישנם עוד אנשים: סרט אודות יאנוש קורצ'אק לכבוד יום השנה לבחירתו ללכת עם תלמידיו להשמדה
איפה ישנם עוד אנשים: סרט אודות יאנוש קורצ'אק לכבוד יום השנה לבחירתו ללכת עם תלמידיו להשמדה