Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר דברים

להיגאל על יד שיבה אל עצמינו
play3
להיגאל על יד שיבה אל עצמינו
לפתוח הלב וליישר הדעת ולפקוח עין בתורת העם והארץ
play3
לפתוח הלב וליישר הדעת ולפקוח עין בתורת העם והארץ
והיה כי תבוא אל הארץ – הארץ העליונה
play3
והיה כי תבוא אל הארץ – הארץ העליונה
“אבן שלמה וצדק יהיה לך … למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה’ אלהיך נותן לך” בראשית צמיחת גאולתינו
play3
“אבן שלמה וצדק יהיה לך … למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה’ אלהיך נותן לך” בראשית צמיחת גאולתינו
“לא תירא מהם , כי ה’ אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים”
play3
“לא תירא מהם , כי ה’ אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים”
“ושמחתם בכל משלח ידיכם… לפני ה’ אלהיכם” – בראשית צמיחת גאולתינו
play3
“ושמחתם בכל משלח ידיכם… לפני ה’ אלהיכם” – בראשית צמיחת גאולתינו
בקשו ענוה בקשו צדק – בחבלי משיח
play3
בקשו ענוה בקשו צדק – בחבלי משיח
להצמיח מחדש את תפארת ישראל: הרב אלישע וישליצקי
play3
להצמיח מחדש את תפארת ישראל: הרב אלישע וישליצקי
“זכרו תורת משה עבדי – בחבלי משיח”
play3
“זכרו תורת משה עבדי – בחבלי משיח”
פתיחה לספר דברים ופרשת דברים- ספר ההכנה לכניסה לארץ
play3
פתיחה לספר דברים ופרשת דברים- ספר ההכנה לכניסה לארץ
איך יתכן שמשה כתב “וימת משה עבד ה’  “? – סיום ספר דברים
play3
איך יתכן שמשה כתב “וימת משה עבד ה’ “? – סיום ספר דברים
“ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו”
play3
“ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו”
“ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך”
play3
“ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך”
הקשר בין  המלכות למיקום הגאוגרפי בארץ ישראל
play3
הקשר בין המלכות למיקום הגאוגרפי בארץ ישראל
“וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסה תריבהו על מי מריבה”
play3
“וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסה תריבהו על מי מריבה”
“אף חובב עמים כל קדושיו בידך”
play3
“אף חובב עמים כל קדושיו בידך”
“וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו”
play3
“וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו”
“כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם”
play3
“כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם”
חם באתר
play3
בית המדרש
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו”ת עם הרב שלמה אבינר
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו"ת עם הרב שלמה אבינר
58 דקות
play3
בית המדרש
חישובי הקץ וקץ המשיח – הרב אייל ורד
חישובי הקץ וקץ המשיח - הרב אייל ורד
41 דקות
play3
בית המדרש
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
44 דקות
play3
בית המדרש
מהם חלקי התורה המכונים פרד”ס ומוסר העבודה של הרמב”ם – הרב אורי שרקי
מהם חלקי התורה המכונים פרד"ס ומוסר העבודה של הרמב"ם - הרב אורי שרקי
54 דקות
ניוזלטר
שו”ת
Shape-2
בית המדרש
חזות וממשות: מאמר מאת הרב זקס לפרשת מקץ
חזות וממשות: מאמר מאת הרב זקס לפרשת מקץ
play3
בית המדרש
הלומד על מנת לקנתר – נח לו שלא נברא
הלומד על מנת לקנתר - נח לו שלא נברא
play3
נשים
“בחלום אדבר בו” – שיעור לנשים בנושא חלומות מאת הרבנית ד”ר חן בוחבוט
"בחלום אדבר בו" - שיעור לנשים בנושא חלומות מאת הרבנית ד"ר חן בוחבוט
Shape-7
מוזיקה
בקצב מזרחי: מחרוזת מסיבת החתנים של שראל סופר
בקצב מזרחי: מחרוזת מסיבת החתנים של שראל סופר