פרשת: וישלח | הדלקת נרות: 15:55 | הבדלה: 17:14 (ירושלים) 

סדרה: ספר דברים - התשסט

פרק 106
68 דקות
איך יתכן שמשה כתב "וימת משה עבד ה' "? - סיום ספר דברים
פרק 105
51 דקות
"ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו"
פרק 104
49 דקות
"ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך"
פרק 103
51 דקות
הקשר בין המלכות למיקום הגאוגרפי בארץ ישראל
פרק 102
52 דקות
"וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסה תריבהו על מי מריבה"
פרק 101
52 דקות
"אף חובב עמים כל קדושיו בידך"
פרק 100
55 דקות
"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו"
פרק 99
50 דקות
"כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם"
פרק 98
49 דקות
"כי גוי אובד עצות המה ואין בהם תבונה"
פרק 97
56 דקות
התולדה ההרסנית של סגולת ישראל
פרק 96
54 דקות
כנשר יעיר קינו: הרב אורי שרקי לפרשת האזינו
פרק 95
53 דקות
"ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון"
פרק 94
58 דקות
"כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו"
פרק 93
53 דקות
מהות התורה
פרק 92
53 דקות
"כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה"
פרק 91
55 דקות
"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"
פרק 90
57 דקות
"הנך שוכב עם אבותיך וקם" - מה ראתה התורה לציין את תחיית המתים במותו של משה רבנו ?
פרק 89
52 דקות
משימתו העיקרית של יהושוע
פרק 88
54 דקות
"כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו"
פרק 87
49 דקות
פרשת התשובה - חלק ג

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן