He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פנים אל פנים / הסברה

play3
הקמת ישיבות ובתי מדרש בערים הגדולות
הקמת ישיבות ובתי מדרש בערים הגדולות
הקמת תוכניות בוגרי צבא ברחבי הארץ
play3
הקמת תוכניות בוגרי צבא ברחבי הארץ
החוסן הרוחני של החייל הדתי בצבא והמשך דרכו
play3
החוסן הרוחני של החייל הדתי בצבא והמשך דרכו
פעילות חברתית וקהילתית מתוך בית המדרש
play3
פעילות חברתית וקהילתית מתוך בית המדרש
פנים אל פנים -שאלת הדיבור הישיר
play3
פנים אל פנים -שאלת הדיבור הישיר
פנים אל פנים – הרב יהודה בן ישי
play3
פנים אל פנים – הרב יהודה בן ישי
פנים אל פנים – הרב מאיר כהן
play3
פנים אל פנים – הרב מאיר כהן
play3
פנים אל פנים – הרב יהושוע וייצמן
פנים אל פנים – הרב יהושוע וייצמן
play3
פנים אל פנים – הרב יגאל קמינצקי
פנים אל פנים – הרב יגאל קמינצקי
play3
פנים אל פנים – הרב ציון טויל
פנים אל פנים – הרב ציון טויל
play3
פנים אל פנים – הרב דב ביגון
פנים אל פנים – הרב דב ביגון
play3
כנס פנים אל פנים – הרב אלישע וישליצקי
כנס פנים אל פנים – הרב אלישע וישליצקי
play3
פנים אל פנים – הרב שמואל אליהו
פנים אל פנים – הרב שמואל אליהו
play3
פנים אל פנים- הרב שלמה אבינר
פנים אל פנים- הרב שלמה אבינר
play3
שיחת חיזוק לפעילי פנים אל פנים – הרב אבינר ברכבת צפון בת"א
שיחת חיזוק לפעילי פנים אל פנים – הרב אבינר ברכבת צפון בת"א
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הדרכה לפעילי פנים אל פנים ( לפני בצוע הגירוש )
הדרכה לפעילי פנים אל פנים ( לפני בצוע הגירוש )
play3
דרך המאבק ואופן ההסברה על חשיבות ארץ ישראל
דרך המאבק ואופן ההסברה על חשיבות ארץ ישראל
play3
כנס פעילי פנים אל פנים