He

Fr

Es

Ru

En

הרב חנן פורת זצ"ל

עוד מהרב חנן פורת זצ"ל

play3
בית המדרש
הילד הזה הוא עמי
הילד הזה הוא עמי
51 דקות
play3
בית המדרש
"אל נא רפא נא לה" – תפילתו של משה רבינו על היחיד ועל האומה
"אל נא רפא נא לה" - תפילתו של משה רבינו על היחיד ועל האומה
54 דקות
play3
בית המדרש
"ושמח את אשתו אשר לקח"
"ושמח את אשתו אשר לקח"
61 דקות
play3
בית המדרש
מקורבן ראשון לרצח ראשון
מקורבן ראשון לרצח ראשון
82 דקות
play3
בית המדרש
מבכי תמרורים ועד שימי לך תמרורים – עיון בהפטרת ראש השנה
מבכי תמרורים ועד שימי לך תמרורים - עיון בהפטרת ראש השנה
58 דקות
play3
בית המדרש
התשובה העליונה
54 דקות
play3
בית המדרש
למה לי קרבנות – פרשת צו
למה לי קרבנות - פרשת צו
2 דקות
play3
בית המדרש
הנה יום בא לה' וחולק שללך בקרבך – פרק יד
הנה יום בא לה' וחולק שללך בקרבך - פרק יד
61 דקות
play3
בית המדרש
משיח בן יוסף כשגריר בין ישראל לאומות
משיח בן יוסף כשגריר בין ישראל לאומות
76 דקות
play3
בית המדרש
ברית בין הבתרים
ברית בין הבתרים
61 דקות