פרשת: כי תשא | הדלקת נרות: 16:57 | הבדלה: 18:14 (ירושלים) 

הרב אביחי רונצקי זצ''ל

סדרות של הרב:

סדרות