Jerusalem

11°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: תורה אחרי צבא - התשסז

בית המדרש
הקמת ישיבות ובתי מדרש בערים הגדולות
הקמת ישיבות ובתי מדרש בערים הגדולות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
פעילות חברתית וקהילתית מתוך בית המדרש
פעילות חברתית וקהילתית מתוך בית המדרש
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
החוסן הרוחני של החייל הדתי בצבא והמשך דרכו
החוסן הרוחני של החייל הדתי בצבא והמשך דרכו
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הקמת תוכניות בוגרי צבא ברחבי הארץ
הקמת תוכניות בוגרי צבא ברחבי הארץ
מספר פרק בסדרה : 4
play3