He

Fr

Es

Ru

En

נושא: חנוכה

"סובב כל עלמין" – מה חשוב יותר האחדות או הריבוי ?
play3
"סובב כל עלמין" – מה חשוב יותר האחדות או הריבוי ?
"וישכן באהלי שם"
play3
"וישכן באהלי שם"
חנוכת היצירה היהודית
play3
חנוכת היצירה היהודית
מדליקין מנר לנר לפי שהדלקה עושה מצוה
play3
מדליקין מנר לנר לפי שהדלקה עושה מצוה
קליגרפיה
play3
קליגרפיה
המאבק בין ישראל ליוון – חלק ב
play3
המאבק בין ישראל ליוון – חלק ב
האם מדליקים מנר לנר על ידי גפרור או שמש בנר חנוכה ובנר שבת ?
play3
האם מדליקים מנר לנר על ידי גפרור או שמש בנר חנוכה ובנר שבת ?
'חנוכה' באורו של הרב קוק זצ"ל
play3
'חנוכה' באורו של הרב קוק זצ"ל
ניצחון רוח היהדות
play3
ניצחון רוח היהדות
חנוכה – פילוסופיה מול נבואה
play3
חנוכה – פילוסופיה מול נבואה
ביאור ברכת 'על הנסים'
play3
ביאור ברכת 'על הנסים'
נפשנו חיכתה לה' – סוד ההדלקה בשמן
play3
נפשנו חיכתה לה' – סוד ההדלקה בשמן
הדלקת נרות חנוכה – מי, מתי וכמה?
play3
הדלקת נרות חנוכה – מי, מתי וכמה?
ניסים שנעשו ליוסף לעומת ניסי החנוכה
play3
ניסים שנעשו ליוסף לעומת ניסי החנוכה
מהי הפגיעה שרצו היוונים לפגוע בישראל ?
play3
מהי הפגיעה שרצו היוונים לפגוע בישראל ?
המקור למנהג שמדליקים שמש יחד עם נרות החנוכה
play3
המקור למנהג שמדליקים שמש יחד עם נרות החנוכה
אורות מאופל
play3
אורות מאופל
"ואין לנו רשות להשתמש בהם" –  ענייני קדושה הם לא כלי למילוי צרכיך !
play3
"ואין לנו רשות להשתמש בהם" – ענייני קדושה הם לא כלי למילוי צרכיך !
חם באתר
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - עמק האלה
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: זה הקשר בין מכניקת הקוונטים ואורות הקודש
61 דקות
play3
נשים
מרגש: אורלי גולדקלנג בראיון מיוחד עם רות אימס צברי שאיבדה את הוריה בפיגוע
30 דקות
play3
בית המדרש
החול של ירושלים עיר הקודש
החול של ירושלים עיר הקודש
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
על כפיו יביא: ביצוע מרענן של ביני לנדאו לשיר האהוב לכבודה של ירושלים
play3
בית המדרש
'יהדות באהבה' עם הרב דב ביגון ליום ירושלים
play3
מגזין
בא בזמן: תוכניות מיוחדת עם יצחק מאיר לכבוד יום ירושלים
Shape-7
מוזיקה
בן ציון קלצקו מגיש: 'על אלה'
בן ציון קלצקו מגיש: 'על אלה'