Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: חנוכה

מהו העניין המיוחד של היום השמיני של חנוכה
מהו עיקר מצות נר חנוכה : הנחתו או הדלקתו?
מה באמת קרה בחנוכה? ההרצאה שתעשה לכם סדר בראש | הרב חגי לונדין
'הדלקה עושה מצוה'
הסימנים המוקדמים בתנ"ך להופעת חג החנוכה מאות שנים אחר כך - הרב אייל ורד
למה הוא יותר טוב ממני ? - שיעור מיוחד לחנוכה - הרב חגי לונדין
על איזה סיפור יהודי ראוי היה לקבל פרס נובל לספרות ולפיזיקה?
דברים לזכרו של הרב צבי פסח פרנק - הרב שוהם גנוט
חנוכה - נס על טבעי ונס מלחמתי - הרב יורם אליהו
קדושת המשפחה היהודית מול תרבות יון
חנוכה במשנת הרב צבי יהודה זצ"ל
ניסי ארץ ישראל - הרב אשר בוחבוט
אוהל יפת ואוהל שם ומה שביניהם - הרב אייל ורד
תרבות יון - אז והיום - הרב דוד לנדאו
בין ישראל ליון בדורינו - הרב ערן טמיר
15 דקות
נר חמישי – עולם מלא בעיות
15 דקות
נר רביעי – לפרוץ למרחבים
15 דקות
האור הגנוז בנרות החנוכה
15 דקות
נר שמיני – הקודש שמעל הטבע
15 דקות
נר שביעי – הקודש שבתוך הטבע
דילוג לתוכן