He

Fr

Es

Ru

En

נושא: חנוכה

play3
"סובב כל עלמין" – מה חשוב יותר האחדות או הריבוי ?
"סובב כל עלמין" - מה חשוב יותר האחדות או הריבוי ?
"וישכן באהלי שם"
play3
"וישכן באהלי שם"
חנוכת היצירה היהודית
play3
חנוכת היצירה היהודית
מדליקין מנר לנר לפי שהדלקה עושה מצוה
play3
מדליקין מנר לנר לפי שהדלקה עושה מצוה
קליגרפיה
play3
קליגרפיה
המאבק בין ישראל ליוון – חלק ב
play3
המאבק בין ישראל ליוון – חלק ב
play3
האם מדליקים מנר לנר על ידי גפרור או שמש בנר חנוכה ובנר שבת ?
האם מדליקים מנר לנר על ידי גפרור או שמש בנר חנוכה ובנר שבת ?
play3
'חנוכה' באורו של הרב קוק זצ"ל
'חנוכה' באורו של הרב קוק זצ"ל
play3
ניצחון רוח היהדות
ניצחון רוח היהדות
play3
חנוכה – פילוסופיה מול נבואה
חנוכה – פילוסופיה מול נבואה
play3
ביאור ברכת 'על הנסים'
ביאור ברכת 'על הנסים'
play3
נפשנו חיכתה לה' – סוד ההדלקה בשמן
נפשנו חיכתה לה' – סוד ההדלקה בשמן
play3
הדלקת נרות חנוכה – מי, מתי וכמה?
הדלקת נרות חנוכה – מי, מתי וכמה?
play3
ניסים שנעשו ליוסף לעומת ניסי החנוכה
ניסים שנעשו ליוסף לעומת ניסי החנוכה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מהי הפגיעה שרצו היוונים לפגוע בישראל ?
מהי הפגיעה שרצו היוונים לפגוע בישראל ?
play3
המקור למנהג שמדליקים שמש יחד עם נרות החנוכה
המקור למנהג שמדליקים שמש יחד עם נרות החנוכה
play3
אורות מאופל
play3
"ואין לנו רשות להשתמש בהם" –  ענייני קדושה הם לא כלי למילוי צרכיך !
"ואין לנו רשות להשתמש בהם" – ענייני קדושה הם לא כלי למילוי צרכיך !