He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לקראת תשעה באב - התשע

בית המדרש
מגילת איכה
מגילת איכה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
ציפיה לישועה
ציפיה לישועה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
אתחלתא דפורענותא .. המשבר והתיקון
אתחלתא דפורענותא .. המשבר והתיקון
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אגדות החורבן
אגדות החורבן
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו
עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מנחם אב
מנחם אב
מספר פרק בסדרה : 6
play3