He

Fr

Es

Ru

En

ברכת יעקב אבינו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

בפרשת ויגש" "בהתודע יוסף אל אחיו" " מתגלה הערך האמיתי של יהודה ויוסף" ושלמות כלל ישראל לכל הדורות: שני הצדדים של מלכות ישראל – המלכות הקבועה והמלכות הפרוזדורית. כל זה הכנה של בניין בית ישראל. בתחילה יש צורך בהתפרטות" הבלטה והתייחדות של כל אחד" מה שנראה כפירוד. מתוך כל ההתפרטות הזאת מגיעים להתאגדות שבפרשת ויחי. זהו רובא דרובא של פרשת ויחי בכמות ובאיכות: העניין הנורא והנשגב של הערך הכלל-ישראלי שמופיע בסיום הספר" לאחר כל ההכנות של אבותינו הראשונים.
האבות והבנים הם שני צדדים של בניין אחד גדול ועצום. במדרש נמצא שארץ ישראל נקנית בשבועתם של אבות וכיבושם של בנים. ומכאן בשלמות הגאולה: "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" . כל זה מתבטא בגילוי רוח הקודש של חז"ל בתרגום אונקלוס" על הפסוק "משם רֹעה אבן ישראל" " "אבהן ובנין זרעא דישראל" – כאילו התרגום של אבן הוא אב-בן. בפרשתנו אנו נפגשים בסדר האלוקי של האדריכלות של בניין עם ישראל.
אנו פוגשים כאן בפעם הראשונה מילה חדשה: "אחרית הימים". הדורות מתגלגלים עד שמוכשרים להגיע לאחרית הימים. יעקב אומר: "האספו… הקבצו ושמעו" . תתרכזו כאן כולכם" כל בית ישראל" "ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים"" אודיע לכם אוצר של מאורעות ואת ענינו של כלל ישראל לכל הדורות. פה מופיע היסוד של האבות והבנים" ואמיתיות החיים של ישראל. עניינם של ישראל בכל הדורות הוא הדבקות האלוקית היותר עליונה" "ואתם הדבקים בד' אלקיכם". מהיסוד הנורא והעצום של "שמע ישראל" נמשך "שמעו אל ישראל אביכם". האמונה בד'" הדבקות בד'" היא יסוד מציאות החיים" אינטרס החיים שלנו. תכונה זו מופיעה בשורש עם ישראל" באברהם אבינו" עליו נאמר: "והאמין בד'"" ושייכת לעצם מהותם של ישראל.
יעקב אבינו הוא כלל ישראל. ברוח הקודש שלו מסדר האב את הבניין של הבנים לכל הדורות" ואת העניין המיוחד של כל שבט ושבט. הפגישה האלוקית הדרמטית הזאת של האב והבנים מתבארת בגמרא . "אמרו לו בניו: שמע ישראל ד' אלהינו ד' אחד. אמרו: כשם שאין בלבך אלא אחד – כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". מופיעה כאן האחדות הכלל ישראלית" האחדות האלוקית הכללית" שכוללת את האבות והבנים. יעקב אבינו – עניינו כלל ישראל. וכה הם דבריו: יש צער גידול בנים" סיבוכים ופירודים אבל אחר כך נתחבר" אני ואתם" מתוך קבלת עול מלכות שמים" "שמעו אל ישראל אביכם". אותה המציאות המקורית נשמרת בתמימותה ובשלמותה אצל הבנים. לכן קודם אמרו "שמע ישראל"" "שמע" שנמשך מ"ישראל". "אבל מה יהיה איתכם? מה נשמע אצלכם?" אמרו: "כשם שאין בלבך אלא אחד" כך אין בלבנו אלא אחד". כאן מתגלה האחדות האלוקית של האבות והבנים" קבלת עול מלכות שמים אצל הבנים מיסוד האבות. מתוך כך מתברר על ידי יעקב אבינו ערכו המיוחד של כל שבט ושבט .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - עמק האלה
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג