He

Fr

Es

Ru

En

שלישיית האבות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

יש להבין ששלישיית האבות אינה דבר שבמקרה" אלא כך צריך להיות" כפי שאנו מזכירים: "משלשים לך קדושה". הקדושה האלוקית מתגלה בשלשלת משולשת. כמו שהנוצרים גנבו מאיתנו שם שמים" כך הם גנבו את השלישיה שלנו והפכו אותה לעבודה זרה" סילפו וחיללו את הקודש. אבל עצם השלישיה מקורה בישעיהו: "קדוש קדוש קדוש ד' צבאות מלוא כל הארץ כבודו" . ובתרגום מפורטת ומפורשת שלישיה זו: "קדיש בשמיה מרומא עילאה בית שכינתיה" קדיש על ארעא עובד גבורתיה" קדיש לעלם ולעלמי עלמיא".
בסיום ברכת המזון אנו אומרים "הרחמן הוא יברך… אותנו… כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל". הגמרא מבררת ש"בכל" מתייחס לאברהם אבינו" שנאמר "וד' ברך את אברהם בכל" " "מכל" – ליצחק אבינו האומר "מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואֹכל מכל" " "כל" – ליעקב אבינו שאמר "וכי יש לי כל" . "כל" הוא עניין מיוחד לאבותינו. הגאון מוילנא מדקדק ומבחין בין כל המנוקד בחולם לבין כל בקמץ. כָּל בקמץ מבטא כלליות כמותית" כגון כל האנשים וכדומה" כלל הכולל את כל הפרטים. לעומת זאת" כֹּל בחולם הוא במובן האיכותי האלוקי. לכן יש לומר: "וכָל החיים יודוך סלה" בקמץ" במובן של כלליות האנושות כולה" כלליות ההשגחה הפרטית על הכל. מתוך הכל הכללי-אלוקי נמשך הכל הכללי-אנושי. לכן אנו מבקשים להתברך כפי שנתברכו אבותינו בכל המובנים.
ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל" היא מרכז כל ארץ ישראל. לכן" גם ריכוזיות התורה צריכה להתגלות בה. התורה הכוללת את כל מקצועות התורה" כוללת כמובן גם לימוד האמונה. יש אחיזה בדברי הגר"א לחיוב לימוד אמונה: "והיה אומר (הגאון מוילנא) שילמדו ספר הכוזרי הראשון שהוא קדוש וטהור ועיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו". אם כן יש ללמוד אמונה" ולימוד אמונה הוא הלימוד הגדול ביותר. "דע את אלהי אביך ועבדהו" . האמונה תופיע לא מתוך חכמה ומחקרים" אלא מתוך לימוד האמונה עצמה.
בישיבתנו" ענייננו המיוחד הוא השאיפה לכֹּל – בחולם" לכלליות האלוקית הגדולה ביותר. שאיפתנו היא לכל התורה כולה" שרק בכלליותה ובשלמותה היא "תמימה משיבת נפש" . "מי ימלל גבורות ד' ישמיע כל תהלתו". "למי נאה למלל גבורות ד'" למי שיכול להשמיע כל תהלתו" – אנו שואפים לכל! כל התורה כולה; כל כלל ישראל כולו" כל נשמות ונפשות ישראל" כל הצדיקים" הבינוניים והרשעים" שראשי התיבות שלהם הוא צבו"ר; כל ארץ ישראל מתוך הכרת הקדושה שמקיפה את כולה .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה