He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת ויחי

play3
"התחת אלהים אני" ומדוע הרג משה את המצרי בשם המפורש ?
"התחת אלהים אני" ומדוע הרג משה את המצרי בשם המפורש ?
"ישימך אלהים כאפרים וכמנשה"
play3
"ישימך אלהים כאפרים וכמנשה"
צום עשרה בטבת – מדוע ? ומהו הקשר לפרשת ויחי
play3
צום עשרה בטבת – מדוע ? ומהו הקשר לפרשת ויחי
"ראובן בכורי אתה"
play3
"ראובן בכורי אתה"
"עצמות יוסף" – על חיצוני פנימי ועצמי
play3
"עצמות יוסף" – על חיצוני פנימי ועצמי
חינוך לכלכלה נכונה
play3
חינוך לכלכלה נכונה
play3
דמויות המופת בספר בראשית הם אלה שהתעלו מעל הטבע
דמויות המופת בספר בראשית הם אלה שהתעלו מעל הטבע
play3
מה היה חטא ראובן ומדוע בכלל הוא חטא ?
מה היה חטא ראובן ומדוע בכלל הוא חטא ?
play3
הפזיזות הוא נסיון לקיצור דרך שבסופו של דבר מסיט לגמרי מהדרך
הפזיזות הוא נסיון לקיצור דרך שבסופו של דבר מסיט לגמרי מהדרך
play3
למה פרשה זאת סתומה ?
למה פרשה זאת סתומה ?
play3
מהגלות והצרות מתקדמים לגאולה
מהגלות והצרות מתקדמים לגאולה
play3
"האלהים הרועה אותי" – סוד הרעיה והפרנסה
"האלהים הרועה אותי" – סוד הרעיה והפרנסה
play3
"כיוון שמת יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל"
"כיוון שמת יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
איך חיים לנצח ?
איך חיים לנצח ?
play3
"האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים"
"האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים"
play3
איך לזהות את עקבות המשיח ?
איך לזהות את עקבות המשיח ?