He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת בלק

play3
נחל השיטים
נחל השיטים
מה ראו בלק ובלעם לבוא על ישראל
play3
מה ראו בלק ובלעם לבוא על ישראל
"חלונות…." – על בניית בית המקדש מחלוקות ואמת
play3
"חלונות…." – על בניית בית המקדש מחלוקות ואמת
העלאת החומריות לבחינת שמיים
play3
העלאת החומריות לבחינת שמיים
מואב ומדין השלימו בינהם כדי להילחם ביחד בישראל
play3
מואב ומדין השלימו בינהם כדי להילחם ביחד בישראל
play3
"ויגר מואב מפני העם מאוד "
"ויגר מואב מפני העם מאוד "
play3
פסימיות ואופטימיות
פסימיות ואופטימיות
play3
"להיות תלמידי אמותינו ואבותינו בחבלי משיח"
"להיות תלמידי אמותינו ואבותינו בחבלי משיח"
play3
נדר על דעת רבים
נדר על דעת רבים
play3
כשעם ישראל מאוחד אי אפשר לקלל אותו או לפגוע בו
כשעם ישראל מאוחד אי אפשר לקלל אותו או לפגוע בו
play3
מעמדו הבינלאומי של בלעם
מעמדו הבינלאומי של בלעם
play3
וישב ישראל בשיטים
וישב ישראל בשיטים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מה מיוחד בפרשת בלק עד שחכמים רצו לקובעה בקריאת שמע ?
מה מיוחד בפרשת בלק עד שחכמים רצו לקובעה בקריאת שמע ?
play3
יאוש וריקבון – תרבות הדקדנס – סיום סדרת 'קרבנות התרבות'
יאוש וריקבון – תרבות הדקדנס – סיום סדרת 'קרבנות התרבות'