He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת משפטים

play3
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים
פרשת משפטים – תפילת שמונה עשרה – חלק ב
play3
פרשת משפטים – תפילת שמונה עשרה – חלק ב
פרשת משפטים
play3
פרשת משפטים
חינוך לאהבת התורה
play3
חינוך לאהבת התורה
"עד האלהים יבוא דבר שניהם" – המשפט בישראל
play3
"עד האלהים יבוא דבר שניהם" – המשפט בישראל
התחמקות מאחריות מובילה את האדם לבסוף להיות עבד
play3
התחמקות מאחריות מובילה את האדם לבסוף להיות עבד
"על כל דבר פשע" – אבות הנזיקין שבנפש
play3
"על כל דבר פשע" – אבות הנזיקין שבנפש
play3
"כי ימכור איש את בתו לאמה" כראיית הגלות והגאולה
"כי ימכור איש את בתו לאמה" כראיית הגלות והגאולה
play3
מצוות השבת אבידה
מצוות השבת אבידה
play3
"נעשה ונשמע" מדוע זכו ישראל לשני כתרים ?
"נעשה ונשמע" מדוע זכו ישראל לשני כתרים ?
play3
יש תיקון ותקוה לכל נפש מישראל
יש תיקון ותקוה לכל נפש מישראל
play3
מדוע דין עבד עברי קדם לכל המשפטים
מדוע דין עבד עברי קדם לכל המשפטים
play3
להיות מספר 3
play3
"ושלחתי את הצרעה לפניך" – הסיוע האוירי בכיבוש ארץ ישראל
"ושלחתי את הצרעה לפניך" – הסיוע האוירי בכיבוש ארץ ישראל
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"נעשה ונשמע" – שני כתרים – למה ?
"נעשה ונשמע" – שני כתרים – למה ?
play3
"נעשה ונשמע" – מתי מותר להבין את  טעמי התורה ?
"נעשה ונשמע" – מתי מותר להבין את טעמי התורה ?
play3
המשפט והחינוך בישראל
המשפט והחינוך בישראל