He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת מטות

play3
לנדור נדרים בזמן מגפה
לנדור נדרים בזמן מגפה
ההבדל בין משה ויהושע ביחס למשימת חייהם האחרונה
play3
ההבדל בין משה ויהושע ביחס למשימת חייהם האחרונה
על האיש הישראלי להיות ראוי ש "ככל היוצא מפיו – יעשה"
play3
על האיש הישראלי להיות ראוי ש "ככל היוצא מפיו – יעשה"
הציווי ליוצאים למלחמת מדין  – "החלצו מאתכם" – יציאה מהפרטיות
play3
הציווי ליוצאים למלחמת מדין – "החלצו מאתכם" – יציאה מהפרטיות
סדר עדיפויות
play3
סדר עדיפויות
בני גד ובני ראובן : מה הויכוח עם משה ?
play3
בני גד ובני ראובן : מה הויכוח עם משה ?
החלצו מאיתכם' – ההתמודדות עם קליפת מדין
play3
החלצו מאיתכם' – ההתמודדות עם קליפת מדין
play3
שבחם של רועי ישראל
שבחם של רועי ישראל
play3
קדושת הפה – ככלי שרת
קדושת הפה – ככלי שרת
play3
חלוקת הכבוד לנשיאים בפרשת נדרים
חלוקת הכבוד לנשיאים בפרשת נדרים
play3
יזמות של קדושה
יזמות של קדושה
play3
"עליך ברית יכרתו"
"עליך ברית יכרתו"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
פקודות מבצע אחרונות לקראת הכניסה לארץ ישראל
פקודות מבצע אחרונות לקראת הכניסה לארץ ישראל
play3
ההיררכיה בתוך עם ישראל
ההיררכיה בתוך עם ישראל
play3
השפלת הנפש על ידי הזימה והאפשרות לבניין העולם על ידי שימוש ביצר המין בקדושה
השפלת הנפש על ידי הזימה והאפשרות לבניין העולם על ידי שימוש ביצר המין בקדושה
play3
היחס לרכוש על פי התורה
היחס לרכוש על פי התורה