He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון "הציפיה לישועה ולבניין המקדש" - התשעו

בית המדרש
הכרובים, כיצד הם עומדים?
הכרובים, כיצד הם עומדים?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תשעה באב בשבת, האם יש חיבור בין הניגודים?
תשעה באב בשבת, האם יש חיבור בין הניגודים?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תיקון חטא המרגלים מתורתו של הרב חרל"פ
תיקון חטא המרגלים מתורתו של הרב חרל"פ
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מצוות בניין המקדש
מצוות בניין המקדש
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה
יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
כמיהה וציפיה לבית המקדש מהי?
כמיהה וציפיה לבית המקדש מהי?
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
השבת הכבוד לבית חיינו
השבת הכבוד לבית חיינו
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
צמיחת הישועה מתוך הציפיה
צמיחת הישועה מתוך הציפיה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
חזון עם בירור נוקב בדרך לתיקון ולבניין
חזון עם בירור נוקב בדרך לתיקון ולבניין
מספר פרק בסדרה : 9
play3