פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:00 | הבדלה: 20:22 (ירושלים) 

סדרה: יום עיון בענייני ראש השנה - התשעה

פרק 8
52 דקות
"אתם נצבים כולכם היום"
פרק 6
49 דקות
עבודת ראש השנה
פרק 7
62 דקות
ראש השנה השביעית - שבת שלום
פרק 5
44 דקות
קולות השופר מהר סיני
פרק 4
70 דקות
למה צריכה להיות מכוונת עבודת ראש השנה ?
פרק 3
54 דקות
לשמוע את הקולות: הרב אורי עמוס שרקי
פרק 2
42 דקות
כל ישראל ערבים זה בזה ואיפה הנשים בתמונה
פרק 1
76 דקות
בעקבות 'צוק איתן' התשע"ד - התשע"ה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!