Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון בענייני ראש השנה - התשעה

פרק 8
52 דקות
"אתם נצבים כולכם היום"
פרק 7
62 דקות
ראש השנה השביעית - שבת שלום
פרק 6
49 דקות
עבודת ראש השנה
פרק 5
44 דקות
קולות השופר מהר סיני
פרק 4
70 דקות
למה צריכה להיות מכוונת עבודת ראש השנה ?
פרק 3
54 דקות
לשמוע את הקולות: הרב אורי עמוס שרקי
פרק 2
42 דקות
כל ישראל ערבים זה בזה ואיפה הנשים בתמונה
פרק 1
76 דקות
בעקבות 'צוק איתן' התשע"ד - התשע"ה