Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון בענייני ראש השנה - התשעה

"אתם נצבים כולכם היום"
52 דקות
מילות מפתח:ראש השנה
ראש השנה השביעית - שבת שלום
62 דקות
מילות מפתח:ראש השנה
עבודת ראש השנה
49 דקות
מילות מפתח:ראש השנה
קולות השופר מהר סיני
44 דקות
כל ישראל ערבים זה בזה ואיפה הנשים בתמונה
42 דקות
מילות מפתח:ראש השנה
למה צריכה להיות מכוונת עבודת ראש השנה ?
70 דקות
מילות מפתח:ראש השנה
בעקבות 'צוק איתן' התשע"ד - התשע"ה
76 דקות