He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון בענייני ראש השנה - התשעה

בית המדרש
בעקבות 'צוק איתן'  התשע"ד – התשע"ה
בעקבות 'צוק איתן' התשע"ד - התשע"ה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
כל ישראל ערבים זה בזה ואיפה הנשים בתמונה
כל ישראל ערבים זה בזה ואיפה הנשים בתמונה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
למה צריכה להיות מכוונת עבודת ראש השנה ?
למה צריכה להיות מכוונת עבודת ראש השנה ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
קולות השופר מהר סיני
קולות השופר מהר סיני
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
עבודת ראש השנה
עבודת ראש השנה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ראש השנה השביעית  – שבת שלום
ראש השנה השביעית - שבת שלום
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"אתם נצבים כולכם היום"
"אתם נצבים כולכם היום"
מספר פרק בסדרה : 8
play3