He

Fr

Es

Ru

En

נושא: חסידות

play3
היהודי ה'בינוני'  הוא לא 'תקלה בייצור' – דווקא ממנו יש להקב"ה נחת
היהודי ה'בינוני' הוא לא 'תקלה בייצור' - דווקא ממנו יש להקב"ה נחת
"ספרם של בינוניים" -ספרו של  היהודי הפשוט
play3
"ספרם של בינוניים" -ספרו של היהודי הפשוט
"אור וחיות נפשנו" -התוועדות יט כסליו תש"פ במכון מאיר
play3
"אור וחיות נפשנו" -התוועדות יט כסליו תש"פ במכון מאיר
מעשה מפלטין – אלוהי זה כל כוחי
play3
מעשה מפלטין – אלוהי זה כל כוחי
"מי שענה הוא יענה" – תמונות תפילה מתוך התנ"ך
play3
"מי שענה הוא יענה" – תמונות תפילה מתוך התנ"ך
"לחיים לחיים" – כיצד ניתן לקרוע גזר דין ?
play3
"לחיים לחיים" – כיצד ניתן לקרוע גזר דין ?
סוד 'תשוב הא למקומה' בסדר הכנעה הבדלה המתקה
play3
סוד 'תשוב הא למקומה' בסדר הכנעה הבדלה המתקה
play3
על אהבת חינם ושנאת חינם
על אהבת חינם ושנאת חינם
play3
עצם הידיעה של האדם שהוא חסר – עוזרת לו להשלים את עצמו
עצם הידיעה של האדם שהוא חסר – עוזרת לו להשלים את עצמו
play3
אהבת ישראל של רבי יצחק  מוורקי – סיפורי אהבת חינם ל'בין המיצרים'
אהבת ישראל של רבי יצחק מוורקי – סיפורי אהבת חינם ל'בין המיצרים'
play3
לצאת מהטבע'
לצאת מהטבע'
play3
בין איש לאשתו. בין אדם לאלוהיו
בין איש לאשתו. בין אדם לאלוהיו
play3
ביאור עניין 'יחוד קוב"ה ושכינתיה'
ביאור עניין 'יחוד קוב"ה ושכינתיה'
play3
מנורת החסרונות
play3
"לפום צערא אגרא"
"לפום צערא אגרא"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"כי אבית תהילה מגושי עפר" – השעשוע והנחת של הקב"ה מבני האדם
"כי אבית תהילה מגושי עפר" – השעשוע והנחת של הקב"ה מבני האדם
play3
כל העושה מצוה אחת – מטיבין לו
כל העושה מצוה אחת – מטיבין לו
play3
ארבע יסודות תורת החסידות והקשר לארץ ישראל
ארבע יסודות תורת החסידות והקשר לארץ ישראל
play3
"חן מקום על יושביו"
"חן מקום על יושביו"