He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: "להיות בינוני" - פרקי תניא - תשעח

בית המדרש
"והיה הבן הבכור לשניאה"
"והיה הבן הבכור לשניאה"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
נפש בהמית ראשונה
נפש בהמית ראשונה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חלק אלוה ממש
חלק אלוה ממש
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מקום משכן הנפשות'- דעת מול רגש
מקום משכן הנפשות'- דעת מול רגש
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הנפש האלוהית והנפש הבהמית – מי נמצא על ההגה?
הנפש האלוהית והנפש הבהמית - מי נמצא על ההגה?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הקרב על העיר
הקרב על העיר
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
צדיק וטוב לו צדיק ורע לו
צדיק וטוב לו צדיק ורע לו
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הכרות עם טיפוס הרשע
הכרות עם טיפוס הרשע
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"הבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה להתלבש בגוף להחטיאו"
"הבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה להתלבש בגוף להחטיאו"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
התמודדותו של ה'בינוני'
התמודדותו של ה'בינוני'
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מח שליט על לב –  על היכולת לבחור כל רגע מחדש
מח שליט על לב - על היכולת לבחור כל רגע מחדש
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מגילת אסתר ע"פ האדמו"ר הזקן
מגילת אסתר ע"פ האדמו"ר הזקן
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"בינוני" – היא מידת כל אדם, למרות העבודה הקשה והמאמץ- יש לכל אחד אפשרות להיות בינוני במחשבה דיבור ומעשה
"בינוני" - היא מידת כל אדם, למרות העבודה הקשה והמאמץ- יש לכל אחד אפשרות להיות בינוני במחשבה דיבור ומעשה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
תפקידו של הבינוני – להתגבר על הנטיה לרע
תפקידו של הבינוני - להתגבר על הנטיה לרע
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מה פירוש השבועה – "היה בעיניך כרשע" ? מהי מודעות עצמית מפוקחת ?
מה פירוש השבועה - "היה בעיניך כרשע" ? מהי מודעות עצמית מפוקחת ?
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
להיות עובד אלוקים !!! על מעלת הבינוני
להיות עובד אלוקים !!! על מעלת הבינוני
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"וזה כלל גדול בעבודת הבינוני" – שני כללים גדולים המסייעים לבינוני במילוי שליחותו.
"וזה כלל גדול בעבודת הבינוני" - שני כללים גדולים המסייעים לבינוני במילוי שליחותו.
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
טיפוס הבינוני וההתמודדות שלו היא עיקר הנחת של הקב"ה מבריותיו
טיפוס הבינוני וההתמודדות שלו היא עיקר הנחת של הקב"ה מבריותיו
מספר פרק בסדרה : 18
play3