He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: "להיות בינוני" - פרקי תניא - תשעח

בית המדרש
הצדיק הוא התאורה אבל הבינוני הוא הגיבור הראשי על הבמה
הצדיק הוא התאורה אבל הבינוני הוא הגיבור הראשי על הבמה
36 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אל תהייה טרף קל ליצר הרע – תחליט להיות שמח !
אל תהייה טרף קל ליצר הרע - תחליט להיות שמח !
43 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
כלל גדול לנצחון
כלל גדול לנצחון
42 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מעלת עבודת ה' מתוך החיכוך עם המציאות
מעלת עבודת ה' מתוך החיכוך עם המציאות
46 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
לדעת להשיח את הדעת – התמודדות עם מחשבות זרות
לדעת להשיח את הדעת - התמודדות עם מחשבות זרות
36 דקות
מילות מפתח:חיים בר לב
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מדוע בית כנסת הוא גן עדן לפרסומאים והקשר להצלחה בהתמודדות עם היצר
מדוע בית כנסת הוא גן עדן לפרסומאים והקשר להצלחה בהתמודדות עם היצר
41 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
עבודת הבינוני – הגהה בלתי פוסקת לליטוש ההתנהגות
עבודת הבינוני - הגהה בלתי פוסקת לליטוש ההתנהגות
37 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הסוד של לב התניא – מה הדבר שהכי מפריע במערכות יחסים בין בני אדם?
הסוד של לב התניא - מה הדבר שהכי מפריע במערכות יחסים בין בני אדם?
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
עיקר העבודה של הבינוני הוא עצם המאבק בין הנפש הבהמית לנפש האלוהית
עיקר העבודה של הבינוני הוא עצם המאבק בין הנפש הבהמית לנפש האלוהית
42 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
"והיה הבן הבכור לשניאה"
"והיה הבן הבכור לשניאה"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
נפש בהמית ראשונה
נפש בהמית ראשונה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חלק אלוה ממש
חלק אלוה ממש
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מקום משכן הנפשות'- דעת מול רגש
מקום משכן הנפשות'- דעת מול רגש
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הנפש האלוהית והנפש הבהמית – מי נמצא על ההגה?
הנפש האלוהית והנפש הבהמית - מי נמצא על ההגה?
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הקרב על העיר
הקרב על העיר
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
צדיק וטוב לו צדיק ורע לו
צדיק וטוב לו צדיק ורע לו
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הכרות עם טיפוס הרשע
הכרות עם טיפוס הרשע
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"הבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה להתלבש בגוף להחטיאו"
"הבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה להתלבש בגוף להחטיאו"
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3