Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: 'להיות בינוני'' - פרקי תניא - תשעח

איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
קורות חייו המרתקים של רבי יוסף יצחק שניאורסון והמאמר 'באתי לגני' - הרב אייל ורד
'לזכות את ישראל' - הקב"ה רוצה שתצליח . ואתה ? הרב אייל ורד
מילות מפתח:הבבא סאלי זצוק"ל
האם טיפוס ה'בינוני' מסוגל להגיע למידת היראה? ומהי יראת האחריות - הרב אייל ורד
'ירושת אבותינו בידינו' - העיקרון שמסייע לעבודת הבינוני - הרב אייל ורד
היראה והאהבה של ה'בינוני'
שלושה טיפוסים אנושיים על פי החסידות - חיצוני , פנימי ועצמי
'הסתיימה עבודת הבירורים והתחילה עבודת הייחודים' - הרב אייל ורד
ביאור המושג 'ירידה לצורך עליה' לאור עבודת טיפוס ה'בינוני' - הרב אייל ורד
40 דקות
מילות מפתח:ירידה לצורך עליה
הציר הפתוח לעבודת ה'בינוני' - קיום מצוות בדקדוק - הרב אייל ורד
37 דקות
'ורבים השיב מעוון' - דמותו המיוחדת של 'הרבי מקרן הרחוב', ר' שלמה קרליבך זצ"ל ולימוד בספר התניא - הרב אייל ורד
37 דקות
מאבק תמידי ולא ההישגים ,הם הנחת המיוחדת של הקב"ה מעבודת ה'בינוני' - הרב אייל ורד
37 דקות
הסוד של לב התניא - מה הדבר שהכי מפריע במערכות יחסים בין בני אדם?
37 דקות
לב נשבר הוא מנוע צמיחה לזמנים מיוחדים ולא לעיתות שגרה - הרב אייל ורד
עבודת הבינוני - הגהה בלתי פוסקת לליטוש ההתנהגות
37 דקות
עצה מהזוהר להתעוררות לעבודת ה' כשעצות אחרות לא הועילו - הרב אייל ורד
לדעת להשיח את הדעת - התמודדות עם מחשבות זרות
36 דקות
מילות מפתח:חיים בר לב
מדוע בית כנסת הוא גן עדן לפרסומאים והקשר להצלחה בהתמודדות עם היצר
41 דקות
אל תהייה טרף קל ליצר הרע - תחליט להיות שמח !
43 דקות
כלל גדול לנצחון
42 דקות
מעלת עבודת ה' מתוך החיכוך עם המציאות
46 דקות