Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות שמיטה

הלכות פרוזבול ושמיטת כספים
play3
הלכות פרוזבול ושמיטת כספים
קדושת פרות שביעית
play3
קדושת פרות שביעית
קדושת פרות שביעית
play3
קדושת פרות שביעית
כיצד ינהג דייר השומר על מצוות השמיטה בבניין משותף
play3
כיצד ינהג דייר השומר על מצוות השמיטה בבניין משותף
דיני שביעית למוכרי אדמותיהם לנכרי
play3
דיני שביעית למוכרי אדמותיהם לנכרי
איסור סחורה בפירות שביעית
play3
איסור סחורה בפירות שביעית
שימוש בפירות שביעית לפי הרגילות של העולם
play3
שימוש בפירות שביעית לפי הרגילות של העולם
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
play3
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
האם מותר לאצור פירות שביעית
play3
האם מותר לאצור פירות שביעית
איסור ספיחין
play3
איסור ספיחין
זיבול והשקאה קצירה ובצירה בשמיטה
play3
זיבול והשקאה קצירה ובצירה בשמיטה
עבודת האדמה בשמיטה
play3
עבודת האדמה בשמיטה
יסודות היתר המכירה של קרקע ישראלית לנכרי
play3
יסודות היתר המכירה של קרקע ישראלית לנכרי
רוב דעות הפוסקים ששביעית בזמנינו מדרבנן – ההשלכה המעשית היא במצבי ספק
play3
רוב דעות הפוסקים ששביעית בזמנינו מדרבנן – ההשלכה המעשית היא במצבי ספק
מה שעושה השבת לאדם הפרטי עושה השמיטה לציבור
play3
מה שעושה השבת לאדם הפרטי עושה השמיטה לציבור
השמיטה – יסוד אחיזתנו בארץ ישראל
play3
השמיטה – יסוד אחיזתנו בארץ ישראל
פרוזבול – האם זה מצווה איסור או עצה טובה
play3
פרוזבול – האם זה מצווה איסור או עצה טובה
הלכות שמיטת כספים ופרוזבול
play3
הלכות שמיטת כספים ופרוזבול
מצוות עשה מן התורה להשמיט המלווה בשביעית
play3
מצוות עשה מן התורה להשמיט המלווה בשביעית
חם באתר
play3
בית המדרש
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
play3
בית המדרש
הסגולה הנפלאה של עניית אמן בכוונה – הרב דב ביגון מסביר כיצד היא פועלת
הסגולה הנפלאה של עניית אמן בכוונה - הרב דב ביגון מסביר כיצד היא פועלת
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
איזו תכונה הטביע בנו מעמד הר סיני? הרב אשר בוחבוט
איזו תכונה הטביע בנו מעמד הר סיני? הרב אשר בוחבוט
play3
השוואה בין מאורעות ספר עזרא לתהליך שיבת ציון בימינו – הרב אייל ורד
השוואה בין מאורעות ספר עזרא לתהליך שיבת ציון בימינו - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
פרשת משפטים – ההתפרטות שאחרי הכללים שבפרשת יתרו – הרב יורם אליהו
פרשת משפטים - ההתפרטות שאחרי הכללים שבפרשת יתרו - הרב יורם אליהו
play3
בית המדרש
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד