He

Fr

Es

Ru

En

ראש השנה – יום הזיכרון הטוב.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

ראש השנה הוא "יום הזיכרון". ביום המיוחד הזה אנו זוכרים ונזכרים. זוכרים למטה ונזכרים למעלה. אנו זוכרים שד' מלך ומלכותו בכל משלה. אנו זוכרים ביום הזה את ריבונו של עולם קורא הדורות מראש שבחר בנו" והוציא אותנו ממצרים" ונתן לנו את תורתו והוא מסדר את מציאותנו בדור הזה" בארץ הזאת" ובירושלים.
"אנו זוכרים שעיקר מהות עצמות רוחנו המיוחדת של ישראל היא בזכירה המתמדת של תוכן החיים ויסודם הפנימי האחד הנצחי והקיים החובק כל זרועות עולם וממלאם" (הרצי"ה קוק" לנתיבות ישראל).
ולא רק אנו זוכרים. גם למעלה זוכרים. ריבונו של עולם זוכר אותנו ככתוב: "ונזכרתם לפני ד' אלקיכם ונושעתם מאויביכם…"" "כי לא ייטוש ד' עמו ונחלתו לא יעזוב".
נכון לעכשיו" כאשר אנו שומעים את קולות השופר המופלאים עלינו לזכור את המחשבה והמגמה הגנוזה בתוך קולות השופר: התקיעה" התרועה והתקיעה המרמזים לנו על ההנהגה שקב"ה נוהג עמנו. כידוע" התקיעה היא קול פשוט המרמז שהרצון הטוב של הקב"ה הוא פשוט ונמצא בכל" ככתוב: טוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו. התרועה – קולות שבורים" לא פשוטים" של בכי" אנחה ויללה" המרמזים על העולם הזה שהוא עולם מורכב" ויש בו קשיים וסיבוכים" ועלינו מוטל לתקן אותו באמת ובאמונה ובסבלנות מרובה" כפי שנאמר: לתקן עולם במלכות שדי. ואחרי התרועה באה התקיעה" שוב" קול פשוט" שמתוך שנתקן את עצמנו ואת עולמנו נזכה לראות בטוב ד'. ובסוף כל התקיעות – התקיעה הגדולה" המרמזת על גאולת ישראל וגאולת העולם כפי שנאמר: "ביום ההוא יתקע בשופר גדול" ויתגלה לעין כל כי "ד' אלקי ישראל מלך" ומלכותו בכל משלה".
בברכת תכלה שנה וקללותיה" כולל הקורונה" ותחל שנה וברכותיה
שנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה
מהמצפה לישועה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות