He

Fr

Es

Ru

En

מהי ידיעת הארץ?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

נכון לעכשיו
מהי ידיעת הארץ?
הקב"ה" בבואו להעניש את דור המדבר" פונה אליהם באומרו: "וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה" והבאתי אותם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה" (במדבר יד לא).
לכאורה היה מספיק לומר להם "והבאתי אותם"" על שום מה התוספת "וידעו את הארץ"? – אלא בא הכתוב ללמדנו שאין זה מספיק לבוא אל הארץ" לעלות אל הארץ" אלא צריך להכיר ולדעת מה המיוחד בארץ ישראל" שהרי אין היא ככל הארצות. המרגלים ודור המדבר לא ידעו ולא רצו לדעת מה המשמעות המיוחדת של ארץ ישראל. לכן הם נכשלו ביחסם לארץ ומאסו בה.
נכון לעכשיו" בדורנו" דור התחיה" זיכה אותנו ד' יתברך לעלות לארץ" לחיות בה ולהילחם עליה. אך אין זה מספיק" יש ללמוד ידיעת הארץ לא רק בצד הגיאוגרפי" אלא מהי ארץ ישראל בשבילנו ובשביל העולם כולו. כשם שהקב"ה בחר בנו מכל העמים להביא טוב ואור לעולם כולו" כך בחר גם בארץ ישראל" כפי שאנו אומרים מידי יום בתפילה "כי בחר ד' בציון אוה למושב לו. כי יעקב בחר לו י-ה ישראל לסגולתו". החיבור בין עם ישראל לארץ ישראל מאפשר את מימושה של האמירה האלוקית לאברהם אבינו: "לך לך אל הארץ אשר אראך" ואעשך לגוי גדול. ואגדלה שמך והיה ברכה… ונברכו בך כל משפחות האדמה" (בראשית יב" א). אשרינו ואשרי דורנו שאנו רואים עין בעין בשוב ד' ציון" עם מיליוני יהודים ועם מדינה המתפתחת בצעדי ענק. ומתוך כך נזכה גם לראות כיצד מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים לעולם כולו.
מהמצפה לישועה השלמה.

את המנגינה הזאת של אהבה ואמונה – אי אפשר להפסיק
לקוראי "באהבה ובאמונה" היקרים והנאמנים. עקב משבר הקורונה נאלצנו להפסיק את הפצת עלון פרשת השבוע" המביא אור של אהבה ואמונה לעשרות אלפי בתים בישראל" ולמאות ואלפי בתי כנסת. אנו רואים בגיליון הזה דבר ייחודי ובעל ערך ציבורי ואף לאומי" הדבק ברוחו ובהדרכתו של הרב קוק זצ"ל" שהדור שלנו מוכשר ביותר לשוב לשורשים אך ורק במידת האהבה ויראת הרוממות" כדרכו של אברהם אבינו והכהנים הגדולים המצווים לברך את עמו ישראל באהבה. החלטנו להמשיך ולהפיץ את הגליון למרות הקשיים הכלכליים שהמכון נמצא בו ולהוציאו בהפצה ממוקדת לבתי כנסת ולקהילות שיביעו את רצונם לקבל אותו. כמו כן המעוניינים יוכלו לקבלו בדוא"ל או להורידו מאתרי ערוץ מאיר.
את המנגינה הזאת של "אהבה ואמונה" אי אפשר להפסיק" ונתפלל ונבקש שתהא סיעתא דשמיא ונרבה אהבה ואמונה.
מהמצפה לישעה השלמה והמברך בברכה המשולשת באהבה

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
נשים
קטן עלייך: "הבנתי שלא אוכל ללדת יותר, האם סיימתי את תפקידי כאמא"? ד"ר חנה קטן עונה
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון חושף את הטעויות הקשות שעשתה מדינת ישראל בנהר הירקון
play3
מגזין
"הרגשנו שאם נמשיך ככה - יהיה פיצוץ"; מיוחד לט"ו באב – ראיון חשוף עם הזוג שצמח מתוך קשייו לעיסוק בטיפול זוגי
play3
מגזין
חנוך לנער: ראיון חשוף עם איש החינוך שהקדיש את חייו לנוער בסיכון
31 דקות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x