He

Fr

Es

Ru

En

המרימים את דגל התשובה מאהבה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

בג' באלול התרצ"ה הסתלק מאיתנו הרב קוק זצ"ל" אוהב ישראל הגדול שזכה שנשמתו הגדולה הטובה והאוהבת מאירה לדורנו ולדורות הבאים באהבה ובאמונה.
אברהם אבינו" אבי האומה ואב המון גויים נקרא בשם "אברהם אוהבי" – ראשון וגדול המאמינים "ויאמן בד' ויחשבה לו לצדקה". אמונתו ואהבתו באות לידי ביטוי ממשי ב"נפש אשר עשו בחרן" – אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים" ובמעשי החסד הרבים שעשה בהכנסת אורחים" באימוץ יתומים" בלימוד זכות על הזולת כפי שנאמר עליו "חסד לאברהם". האמונה והאהבה שבאברהם אבינו נכנסו בגנים הנשמתיים של עם ישראל ואנו יורשים אותן מדור לדור. לכל יהודי יש אמונה ואהבה שירש מאבותיו.
נכון לעכשיו. הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל" ראה עצמו כעבד לעמו ולארצו וכמורה דרך לדורו ולדורות הבאים אחריו בתקופה היותר מורכבת ומסובכת של המעבר מהגלות לגאולה. דור התחיה" דור שיש בו הרבה אורות וגם הרבה צללים" משל לזמן עלות השחר שיש בו אור וחושך" ועצת הראי"ה לדורנו – להרבות באהבה ובאמונה.
הדרך להרבות באהבה ובאמונה היא ללמוד מאנשי אמונה" מאנשים שחיים בדורנו בגלוי ובנסתר. ומאותם גדולי חכמי ישראל גדולי אמונה בכל הדורות ובמיוחד מרבי יהודה הלוי זצ"ל מספרו 'הכוזרי'. מהרמב"ם זצ"ל – מכתבי האמונה שלו בכלל" מהרמב"ן וכתביו" מכתבי המהר"ל מפרג מהרמח"ל" מספרי האחרונים" וכמובן מאורותיו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.
ומתוך שנרבה באהבה ובאמונה נזכה לראות עין בעין כיצד השי"ת מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה.
בציפייה לישועה השלמה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה