He

Fr

Es

Ru

En

ארץ ישראל כולה – לישראל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

לפני שנולד ישמעאל אמר המלאך להגר "הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע ד' אל עניך" והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו" (בראשית טז יא). רש"י מפרש: ידו בכל – יהיה ליסטים (=שודד) ויד כל בו – הכל שונאים אותו ומתגרים בו.
ואכן אחרי שנולד הבחינה שרה אמנו שהוא ילד אלים ומסוכן ככתוב "ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק" ותאמר לאברהם גרש את האמה הזאת ואת בנה" כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" (כא ט-י). היה מריב עם יצחק על הירושה ויוצאים השדה ונוטל קשתו ויורה בו חצים (ע' רש"י שם). אברהם שומע בקול שרה ומשלח את ישמעאל מארץ ישראל עוד בחייו ככתוב: "ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות" וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם… וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרים בואכה אשורה על פני כל אחיו נפל" (כה" ו"יח).
אמנם ישמעאל עשה תשובה בהלוויתו של אברהם אבינו ע"ה" ככתוב "ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה" (כה ט) שהוליך את יצחק לפניו" היינו נתן כבוד ליצחק (ע' רש"י שם). אבל אחרי קבורתו חזר בו" ככתוב "על פני כל אחיו נפל" (יח) – משמת אברהם" נפל (רש"י ובעל הטורים).
נכון לעכשיו" יחסו של ישמעאל לישראל מאז ימי האבות לא השתנה. עדיין אותן שאיפות לחמוס מישראל את ארץ ישראל בעורמה ובכוח" ובטענות שקר שהארץ הזאת כביכול שייכת לשני בניו של אברהם אבינו – כפי שהם טוענים היום באומרם: כולה שלי" וחלקם מטעמים טקטיים אומרים: חלקה שלי. לצערנו ולבושתנו ישנם בתוכנו אנשים מעוטי דעת וקטני אמונה שהישמעאלים (=הערבים) הצליחו לשכנע אותם בצדקת טענתם השקרית שארץ חיינו שייכת גם לערבים ח"ו. גם בעולם הנוצרי חושבים שארץ הקודש שייכת גם לערבים ח"ו ולוחצים על מדינת ישראל להקים מדינה עצמאית ערבית בלב לבה של ארץ חיינו. כל זאת מתוך חוסר אותה הבנה ואותה ידיעה שידעו שרה אמנו ואברהם אבינו" שארץ ישראל – המקום הקדוש ביותר בעולם" היא הארץ שהשי"ת בחר בה להאיר ולהיטיב לאנושות כולה דרך עם ישראל – עם סגולה" ממלכת כהנים וגוי קדוש – העם הנבחר על ידי ה' יתברך להיות לב האנושות ומוח העולם (כוזרי ב). אסור שישלוט בארץ ישראל עם זר" ובוודאי לא עם שמבריאתו הוא פרא אדם שידו בכל ויד כל בו.
משמעות הקמת מדינה לערבים בארץ ישראל ח"ו" היא לתת רוח גבית לטרור הרצחני" לעודד את האלימות והרוח הרעה שהאנושות ואנו בפרט סובלים מהן כהיום הזה" אדרבה אנו מאמינים ומצפים שהישמעאלים (הערבים) והנוצרים צריכים לעשות תשובה ביחסם לעם ישראל ולמדינת ישראל" הם צריכים להוקיר ולהכיר בטוב ובטובה שאנו מביאים עליהם" ולהכיר בזכותנו הבלעדית על ארץ ישראל. ומתוך כך נזכה אנו והאנושות כולה לראות עין בעין בהגשמת חזון נביאי ישראל "וכתתו חרבותם לאתים.. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיה ב" ד).
בציפייה לישועה השלמה

תגיות: ארץ ישראל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות