He

Fr

Es

Ru

En

65 למדינת ישראל – להרבות אמונה מתוך אהבה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

(תמצית דבריו של מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל כפי שפורסמו בשיחותיו על יום העצמאות" בעריכת הרב שלמה אבינר)

עלינו להרבות בשמחה ביום העצמאות על החזרת השכינה לציון עם התחדשות הממלכתיות בישראל בצורת מדינת ישראל" אף על פי שעדיין לא הכול מסודר על פי התורה.
יש לשמוח על עצם הקמת המדינה" שכן מתוך כך נוכל להתגבר על הפרטים המעיבים שיש לתקנם.
המדינה כולה קודש ואין בה שום פגם" היא גילוי שמימי" עילאי" של המחזיר שכינתו לציון" כל היתר הם פרטים הדורשים תיקון" ואף יתוקנו בע"ה.
הבעיות והסיבוכים אין בהם כדי לפגום ולו במעט בכל תוקף קדושת המדינה. ערך המדינה אינו מותנה בכך אם יש בה יותר שומרי תורה ומצוות או פחות. המדינה היא קודש בכל אופן שהוא" והיא שלנו – של כלל ישראל ושל כל אחד ואחד מישראל.
לעניין התשובה" יישוב הארץ והקמת המדינה" הם שיביאו להתעורר לתשובה כדברי הנביא: "ולקחתי אתכם מן הגויים" וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם" (יחזקאל לו). ורק אחר כך ומתוך כך: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ועשיתי את אשר בחוקותיו תלכו" (שם).
דבר לא ייפול ארצה מן התכנית האלוקית הברורה הזאת" והכל יתקיים בע"ה.
על השאלה האם אין מקום לזרז את התשובה בישראל ענה הרב זצ"ל: כן! אבל רק על ידי ריבוי אהבה נוכל לקרב לבבות ולהאיר את הדרך לדור. יש להרבות אמונה מתוך אהבה ואי אפשר להרבות אמונה אלא מתוך הכרה שכל ישראל – החרדי מירושלים וזה שאינו שומר מצוות מעין חרוד – שייכים לכלל ישראל.
רק על ידי תלמידי חכמים אשר משאם ומתנם באמונה ובישרות" ודיבורם בנחת עם הבריות" מתקדש שם ה' על הבריות ורק בדרך זו נוכל לקרבם לתורה ולמצוות. (מדברי הרב צבי יהודה זצ"ל" התורה הגואלת).
נכון לעכשיו" בשנת ה-65 למדינתנו האהובה" עלינו להרבות באהבה ובאמונה" ומתוך כך נזכה לראות עין בעין בקיום הבטחת השי"ת לישראל" "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם… ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם… והושבתי את הערים ונבנו החרבות… וידעו הגויים אשר ישארו סביבותיכם כי אני ה' בניתי הנהרסות" נטעתי הנשמה" אני ה' דיברתי ועשיתי" (יחזקאל לו).
השמח בהחזרת השכינה לציון ומצפה לישועות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה