He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת ויקהל

play3
בין מראות ללהראות – על המראות הצובאות
בין מראות ללהראות - על המראות הצובאות
הדבר היפה ביותר במשכן המושלם ביותר
Shape-2
הדבר היפה ביותר במשכן המושלם ביותר
מעמיקים בפרשיות ויקהל פקודי: לצאת למסע כשאתה עדיין בחנייה?
Shape-2
מעמיקים בפרשיות ויקהל פקודי: לצאת למסע כשאתה עדיין בחנייה?
מתחברים להפטרת ויקהל-פקודי:  הכותרת שכולם מחכים לה
Shape-2
מתחברים להפטרת ויקהל-פקודי: הכותרת שכולם מחכים לה
מיוחד לפרשיות ויקהל פקודי: כשמפצח האגוזים מגיע לארון הקודש
Shape-2
הרב דב ביגון: הסוד שמחבר את עם ישראל
חכמת הנשים המיוחדת בטווית העיזים
play3
חכמת הנשים המיוחדת בטווית העיזים
play3
ארבע מדרגות בקשר שבין אדם לממונו
ארבע מדרגות בקשר שבין אדם לממונו
play3
הקמת המשכן מעידה על כפרה של חטא העגל
הקמת המשכן מעידה על כפרה של חטא העגל
play3
המשכן הוא דוגמא להויה אחדותית
המשכן הוא דוגמא להויה אחדותית
play3
כיצד זכו חפצים של קישוט נשי להיכנס ולשמש במשכן  ?
כיצד זכו חפצים של קישוט נשי להיכנס ולשמש במשכן ?
play3
"מרבים העם" על ריבוי הגזמה דיוק והותרה
"מרבים העם" על ריבוי הגזמה דיוק והותרה
play3
מדוע הציווי על שמירת השבת דווקא בעת העיסוק בהקמת המשכן ?
מדוע הציווי על שמירת השבת דווקא בעת העיסוק בהקמת המשכן ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
לימוד התורה מקדש את איבריו של האדם
לימוד התורה מקדש את איבריו של האדם
play3
בצלאל – אומנות של קודש
בצלאל – אומנות של קודש
play3
להקהל להפקד להתחדש להשתחרר
להקהל להפקד להתחדש להשתחרר
play3
חלקן של הנשים בעבודת המשכן
חלקן של הנשים בעבודת המשכן