Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת שמיני

המעבר בין ההופעה של כלל ישראל לעיסוק בענייני כשרות המאכלים – הרב שהם גנוט
play3
המעבר בין ההופעה של כלל ישראל לעיסוק בענייני כשרות המאכלים – הרב שהם גנוט
מה לומדים מסימני הטהרה של הדגים – הסנפיר והקשקשת? הרב ערן ישועה
play3
מה לומדים מסימני הטהרה של הדגים – הסנפיר והקשקשת? הרב ערן ישועה
הסדר הראוי להשגת קרבת אלהים – הרב אשר בוחבוט
play3
הסדר הראוי להשגת קרבת אלהים – הרב אשר בוחבוט
כיצד טעו נדב ואביהוא בכניסתם אל הקודש? הרב זיו רוה
play3
כיצד טעו נדב ואביהוא בכניסתם אל הקודש? הרב זיו רוה
מהות ספירת העומר לאור ימי המילואים ועבודת משה ואהרון
play3
מהות ספירת העומר לאור ימי המילואים ועבודת משה ואהרון
בסוד הפרשה: לקיים את רצון ה’ כשהוא סותר את השאיפה האישית
Shape-2
בסוד הפרשה: לקיים את רצון ה’ כשהוא סותר את השאיפה האישית
מעמיקים בפרשה: הקו הדק שבין לתקן עולם ולהחריב אותו
Shape-2
מעמיקים בפרשה: הקו הדק שבין לתקן עולם ולהחריב אותו
האיסור על אהרן ובניו להתאבל על נדב ואביהוא
play3
האיסור על אהרן ובניו להתאבל על נדב ואביהוא
התלהבות יתר בעבודת ה’
play3
התלהבות יתר בעבודת ה’
רעיון לפרשת שמיני: קרבת אלוהים מבורכת או מסוכנת?
play3
רעיון לפרשת שמיני: קרבת אלוהים מבורכת או מסוכנת?
הרב אייל ורד מגלה: זהו אחד הסודות הכמוסים בתורה
play3
הרב אייל ורד מגלה: זהו אחד הסודות הכמוסים בתורה
“ופריו מתוק לחיכי” – תורה ומצוות
play3
“ופריו מתוק לחיכי” – תורה ומצוות
להקשיב לפרשה: השאיפה להיות הכי קרובים
play3
להקשיב לפרשה: השאיפה להיות הכי קרובים
הרב חגי לונדין בשיעור מיוחד לפרשת שמיני: הבושה שחש אהרון הכהן
play3
הרב חגי לונדין בשיעור מיוחד לפרשת שמיני: הבושה שחש אהרון הכהן
ימי המילואים – ההכנה לקראת עבודת המשכן ה’מבצעית’
play3
ימי המילואים – ההכנה לקראת עבודת המשכן ה’מבצעית’
“והתקדישתם והייתם קדושים” – תכלית התורה – דבקות בה’ יתברך
play3
“והתקדישתם והייתם קדושים” – תכלית התורה – דבקות בה’ יתברך
“זה הדבר אשר ציווה ה’ תעשו – אותו יצר הרע העבירו מלבכם”
play3
“זה הדבר אשר ציווה ה’ תעשו – אותו יצר הרע העבירו מלבכם”
חם באתר
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
הלכות עבודה זרה לרמב”ם פרק ז’ | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם פרק ז' | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
שו”ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ”ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ”ב
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ"ב
ניוזלטר
שו”ת
play3
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ”ב
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ”ב
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ"ב