Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון - חיזוק התא המשפחתי - חשוון תשעח

" חומרא בהלכות נידה זו קולא בזוגיות" - חילוקי דעות בין בני זוג בענייני טהרת המשפחה - ופתרונות
59 דקות
ללכת בדרכי רחל אימנו בבניית והכנת חיי המשפחה ובצמיחתם
37 דקות
מצוות עשה ולא תעשה בזוגיות: שיעור מאת הרב יואב מלכא
59 דקות
"שכינה ביניהם" - מהבכוח למעשה
50 דקות
תכנית לאומית לשלום בית
50 דקות