He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון - חיזוק התא המשפחתי - חשוון תשעח

בית המדרש
תכנית לאומית לשלום בית
תכנית לאומית לשלום בית
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מצוות עשה ולא תעשה בזוגיות
מצוות עשה ולא תעשה בזוגיות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ללכת בדרכי רחל אימנו בבניית והכנת חיי המשפחה ובצמיחתם
ללכת בדרכי רחל אימנו בבניית והכנת חיי המשפחה ובצמיחתם
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"שכינה ביניהם" – מהבכוח למעשה
"שכינה ביניהם" - מהבכוח למעשה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
" חומרא בהלכות נידה זו קולא בזוגיות" – חילוקי דעות בין בני זוג בענייני טהרת המשפחה – ופתרונות
" חומרא בהלכות נידה זו קולא בזוגיות" - חילוקי דעות בין בני זוג בענייני טהרת המשפחה - ופתרונות
מספר פרק בסדרה : 5
play3