Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון - חיזוק התא המשפחתי - חשוון תשעח

פרק 5
59 דקות
" חומרא בהלכות נידה זו קולא בזוגיות" - חילוקי דעות בין בני זוג בענייני טהרת המשפחה - ופתרונות
פרק 4
50 דקות
"שכינה ביניהם" - מהבכוח למעשה
פרק 3
37 דקות
ללכת בדרכי רחל אימנו בבניית והכנת חיי המשפחה ובצמיחתם
פרק 2
59 דקות
מצוות עשה ולא תעשה בזוגיות: שיעור מאת הרב יואב מלכא
פרק 1
50 דקות
תכנית לאומית לשלום בית