He

Fr

Es

Ru

En

מר משה אליאס

עוד ממר משה אליאס

play3
בית המדרש
איך רבים בנישואין? משה אליאס
איך רבים בנישואין? משה אליאס
Shape-2
זוגיות – תרגיל מספר 3: גבולות הזמן המשותף
זוגיות - תרגיל מספר 3: גבולות הזמן המשותף
Shape-2
פינת הזוגיות: תרגיל מס' 1-  לומר תודה!
פינת הזוגיות: תרגיל מס' 1- לומר תודה!
play3
בית המדרש
בניית ערך עצמי לילד
בניית ערך עצמי לילד
56 דקות
play3
בית המדרש
קורס מאבחן זוגי  – חלק ג'
קורס מאבחן זוגי - חלק ג'
25 דקות
play3
בית המדרש
קורס מאבחן זוגי  – חלק ב'
קורס מאבחן זוגי - חלק ב'
47 דקות
play3
בית המדרש
קורס מאבחן זוגי  – חלק א'
קורס מאבחן זוגי - חלק א'
52 דקות
play3
בית המדרש
יומנו של יועץ נישואין
יומנו של יועץ נישואין
55 דקות
play3
בית המדרש
תכנית לאומית לשלום בית
תכנית לאומית לשלום בית
50 דקות
play3
בית המדרש
מתן עזרה ראשונה לשלום בית
מתן עזרה ראשונה לשלום בית
72 דקות