He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כנס ביישוב יקיר - ניסן התשסח

בית המדרש
מה קשה בקושיות ההגדה
מה קשה בקושיות ההגדה
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
בירורי גאולה אז והיום
בירורי גאולה אז והיום
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חרות הדעת
חרות הדעת
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
חינוך הכלל וחינוך הבנים
חינוך הכלל וחינוך הבנים
63 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
בין חומרא להלכה – על כשרות מוצרי מזון ובפרט מוצרי חלב לפסח
בין חומרא להלכה - על כשרות מוצרי מזון ובפרט מוצרי חלב לפסח
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מפורים לפסח
מפורים לפסח
65 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מעבדות לחירות
מעבדות לחירות
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
גאולת הגוף וגאולת הנפש
גאולת הגוף וגאולת הנפש
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3