Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הרב מיכי יוספי

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב מיכי יוספי

play3
בית המדרש
יום רציחתו של הרבי מפיאסצ’נה: הרב מיכי יוספי בכלים חינוכיים מעשיים מתורתו
יום רציחתו של הרבי מפיאסצ'נה: הרב מיכי יוספי בכלים חינוכיים מעשיים מתורתו
play3
בית המדרש
אני מסכים להיות
אני מסכים להיות
32 דקות
play3
בית המדרש
מעשה בשבעה קבצנים
מעשה בשבעה קבצנים
52 דקות
play3
בית המדרש
חרות הדעת
חרות הדעת
54 דקות
play3
בית המדרש
הכח לצמוח
הכח לצמוח
48 דקות
play3
בית המדרש
צמיחה רוחנית במעגלי החיים
צמיחה רוחנית במעגלי החיים
47 דקות
play3
בית המדרש
צמיחה רוחנית במעגלי החיים
צמיחה רוחנית במעגלי החיים
44 דקות
play3
בית המדרש
לשוב אל האוצר הפנימי – יציאה מההרגלים – שיבה לעצמי
לשוב אל האוצר הפנימי - יציאה מההרגלים - שיבה לעצמי
55 דקות