He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שונות

play3
התמודדות עם מחשבות כפייתיות
התמודדות עם מחשבות כפייתיות
מהו נידוי, באלו מקרים אדם מתחייב בנידוי והאם בתקופתנו היו מקרים בהם אנשים נודו?
play3
מהו נידוי, באלו מקרים אדם מתחייב בנידוי והאם בתקופתנו היו מקרים בהם אנשים נודו?
ציצית בבית הקברות
play3
ציצית בבית הקברות
האם ההלכה היא "ירוקה"?
play3
האם ההלכה היא "ירוקה"?
קטניות לזוג מעורב
play3
קטניות לזוג מעורב
משה ואהרן
play3
משה ואהרן
דואג האדומי
play3
דואג האדומי
play3
ספרא וסייפא?
ספרא וסייפא?
play3
נקי יהיה לביתו
נקי יהיה לביתו
play3
התקפת מנע בשושן
התקפת מנע בשושן
play3
האם מותר לבקר בבניין ימק"א?
האם מותר לבקר בבניין ימק"א?
play3
נטילת ידיים לכהן
נטילת ידיים לכהן
play3
לשם מה המשכן?
לשם מה המשכן?
play3
מי שלא ביקר בכותל שלושים יום
מי שלא ביקר בכותל שלושים יום
play3
פורים קטן בהלכה
פורים קטן בהלכה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם אישה נשואה יכולה לברך בלי כיסוי ראש?
האם אישה נשואה יכולה לברך בלי כיסוי ראש?
play3
סדר קדימות בברכות
סדר קדימות בברכות
play3
האם כלה יכולה לברך שהחיינו?
האם כלה יכולה לברך שהחיינו?
play3
אכילה לאחר הדלקת נרות
אכילה לאחר הדלקת נרות