He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אורות - אורות ישראל

play3
אין לך אכזריות עצמית של אדם אל עצמו ממי שלא מברר לעצמו את זהותו וייעודו
אין לך אכזריות עצמית של אדם אל עצמו ממי שלא מברר לעצמו את זהותו וייעודו
"אי אפשר שלא לאהוב את ה'" – האם אנחנו אוהבים את ה' ?
play3
"אי אפשר שלא לאהוב את ה'" – האם אנחנו אוהבים את ה' ?
ההבדלה בין מה שהכרחי לבין מה שאפשרי אך לא הכרחי
play3
ההבדלה בין מה שהכרחי לבין מה שאפשרי אך לא הכרחי
האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל
play3
האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל
כיצד אפשר להגיע לאהבת הכל
play3
כיצד אפשר להגיע לאהבת הכל
שתי הבנות של העולם ואפשרות הבחירה לפי מה להתנהל
play3
שתי הבנות של העולם ואפשרות הבחירה לפי מה להתנהל
ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית
play3
ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית
play3
"אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים"
"אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים"
play3
קדושת ישראל – חלק ו' – סיום ספר אורות
קדושת ישראל – חלק ו' – סיום ספר אורות
play3
הקב"ה לא שייך לשום מידה אבל בעולמנו הוא מתגלה במידות
הקב"ה לא שייך לשום מידה אבל בעולמנו הוא מתגלה במידות
play3
קדושת ישראל – חלק ה'
קדושת ישראל – חלק ה'
play3
מהי המהות של ישראל
play3
קדושת ישראל – חלק ד'
קדושת ישראל – חלק ד'
play3
קדושת ישראל חלק ג'
קדושת ישראל חלק ג'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
קדושת הנשמה – קדושת ישראל חלק ב'
קדושת הנשמה – קדושת ישראל חלק ב'
play3
התמצית האיכותית המועטת היא מקור הכמות המרובה
התמצית האיכותית המועטת היא מקור הכמות המרובה
play3
עניינו המיוחד של עם ישראל
עניינו המיוחד של עם ישראל
play3
קדושת ישראל – חלק א'
קדושת ישראל – חלק א'