He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיעורים בספר אורות - התשעד

בית המדרש
"שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה" – הקדמה לספר אורות
"שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה" - הקדמה לספר אורות
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"ארץ ישראל איננה דבר חיצוני"
"ארץ ישראל איננה דבר חיצוני"
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הסתכלות על ארץ ישראל כמכשיר מטשטשת את כל תפיסת היהדות
הסתכלות על ארץ ישראל כמכשיר מטשטשת את כל תפיסת היהדות
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מצוות הורשת ארץ ישראל
מצוות הורשת ארץ ישראל
55 דקות
מילות מפתח:הורשת הארץ
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת"
"על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת"
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"יצירת עצמית ישראלית… אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" – חלק א'
"יצירת עצמית ישראלית... אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" - חלק א'
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"יצירת עצמית ישראלית… אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" – חלק ב'
"יצירת עצמית ישראלית... אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" - חלק ב'
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"יצירת עצמית ישראלית… אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" – חלק ג'
"יצירת עצמית ישראלית... אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" - חלק ג'
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
תכונת הנאמנות של היושב בארץ ישראל
תכונת הנאמנות של היושב בארץ ישראל
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
דמיון ושכל בארץ ישראל
דמיון ושכל בארץ ישראל
44 דקות
מילות מפתח:דמיון עליון
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
קשר השכל והדמיון בארץ ישראל
קשר השכל והדמיון בארץ ישראל
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"פעולת ורוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר"
"פעולת ורוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר"
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים…" חלק א
"מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים..." חלק א
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים…" חלק ב
"מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים..." חלק ב
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ההתקשרות האמיצה של החיים אל מצוות ה' כולן – היא תשוקת ארץ ישראל
ההתקשרות האמיצה של החיים אל מצוות ה' כולן - היא תשוקת ארץ ישראל
42 דקות
מילות מפתח:חג החנוכה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"להתהלך לפני ה' בארצות החיים – זו ארץ ישראל"
"להתהלך לפני ה' בארצות החיים - זו ארץ ישראל"
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח"
"כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח"
35 דקות
מילות מפתח:מלחמות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
דורות הראשונים היו לוחמים גדולים
דורות הראשונים היו לוחמים גדולים
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3