He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיעורים בספר אורות - התשעד

בית המדרש
"שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה" – הקדמה לספר אורות
"שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה" - הקדמה לספר אורות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"ארץ ישראל איננה דבר חיצוני"
"ארץ ישראל איננה דבר חיצוני"
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הסתכלות על ארץ ישראל כמכשיר מטשטשת את כל תפיסת היהדות
הסתכלות על ארץ ישראל כמכשיר מטשטשת את כל תפיסת היהדות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מצוות הורשת ארץ ישראל
מצוות הורשת ארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת"
"על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"יצירת עצמית ישראלית… אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" – חלק א'
"יצירת עצמית ישראלית... אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" - חלק א'
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"יצירת עצמית ישראלית… אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" – חלק ב'
"יצירת עצמית ישראלית... אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" - חלק ב'
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"יצירת עצמית ישראלית… אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" – חלק ג'
"יצירת עצמית ישראלית... אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" - חלק ג'
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
תכונת הנאמנות של היושב בארץ ישראל
תכונת הנאמנות של היושב בארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
דמיון ושכל בארץ ישראל
דמיון ושכל בארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
קשר השכל והדמיון בארץ ישראל
קשר השכל והדמיון בארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"פעולת ורוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר"
"פעולת ורוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים…" חלק א
"מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים..." חלק א
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים…" חלק ב
"מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים..." חלק ב
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ההתקשרות האמיצה של החיים אל מצוות ה' כולן – היא תשוקת ארץ ישראל
ההתקשרות האמיצה של החיים אל מצוות ה' כולן - היא תשוקת ארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"להתהלך לפני ה' בארצות החיים – זו ארץ ישראל"
"להתהלך לפני ה' בארצות החיים - זו ארץ ישראל"
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח"
"כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח"
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
דורות הראשונים היו לוחמים גדולים
דורות הראשונים היו לוחמים גדולים
מספר פרק בסדרה : 18
play3