Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פלא יועץ
להישבע ככה סתם ?
3 דקות
להישבע ככה סתם ?
מתוך הסדרה: פלא יועץ -
190137
15 דקות
מצות זכירת מה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו
מתוך הסדרה: פלא יועץ - התשעז
136
145030
15 דקות
מצוות עשר זכרונות : די פעם ביום אך כל המרבה הרי זה משובח
מתוך הסדרה: פלא יועץ - התשעז
135
145038
10 דקות
גדולה תפילה יותר מן הקרבנות
מתוך הסדרה: פלא יועץ - התשעז
134
145054
6 דקות
מדוע קשה ללמוד תורה ?
מתוך הסדרה: פלא יועץ - התשעז
133
145066
5 דקות
סיווג הדיבור למצוה , עבירה והיתר
מתוך הסדרה: פלא יועץ - התשעז
132
145087
6 דקות
צריך עצה טובה ? פנה ל'פלא יועץ'
מתוך הסדרה: פלא יועץ - התשעז
131
145096
פלא יועץ – בורח
5 דקות
פלא יועץ - בורח
מתוך הסדרה: פלא יועץ - תשעח
47
146998
5 דקות
אסור לאדם לסתור את דברי אביו
מתוך הסדרה: פלא יועץ - התשעז
130
145692
3 דקות
מי שמדבר רע על נושא משרה ממלכתית - כאילו מדבר רע על ציבור שלם
מתוך הסדרה: פלא יועץ - התשעז
129
145853