Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פלא יועץ

3 דקות
להישבע ככה סתם ?
פרק 136
15 דקות
מצות זכירת מה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו
פרק 135
15 דקות
מצוות עשר זכרונות : די פעם ביום אך כל המרבה הרי זה משובח
פרק 134
10 דקות
גדולה תפילה יותר מן הקרבנות
פרק 133
6 דקות
מדוע קשה ללמוד תורה ?
פרק 132
5 דקות
סיווג הדיבור למצוה , עבירה והיתר
פרק 131
6 דקות
צריך עצה טובה ? פנה ל'פלא יועץ'
פרק 47
5 דקות
פלא יועץ - בורח
פרק 130
5 דקות
אסור לאדם לסתור את דברי אביו
פרק 129
3 דקות
מי שמדבר רע על נושא משרה ממלכתית - כאילו מדבר רע על ציבור שלם
פרק 46
5 דקות
פלא יועץ - בוחר
פרק 45
4 דקות
פלא יועץ: שיעור חשוב על מידת הבטלה מאת הרב מרדכי ענתבי
פרק 44
4 דקות
פלא יועץ - זמירות
פרק 43
3 דקות
פלא יועץ - קביעות צדקה
פרק 128
4 דקות
המצבים שבהם אסור לאדם להתפלל
פרק 127
5 דקות
"נמשלה תורה לנגיד שיש בידו להמית ולהחיות"
פרק 126
5 דקות
המפסיק מלימודו באמצע
פרק 125
4 דקות
דיבורים של מצוה שעלולים להפוך לעברה
פרק 124
3 דקות
מי שכל מעשיו לשם שמיים גם דיבוריו יכולים להחשב מצוה
פרק 123
6 דקות
סיווג חלקי הדיבור להיתר , מצוה ואיסור
דילוג לתוכן