He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פלא יועץ - תשעח

בית המדרש
לפעמים 'לא תחמוד' מביא ל'לא תגזול'
3 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
באמצע שיחה עם ריבונו של עולם לא מפסיקים לעניינים אחרים
3 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אסור לדבר רע על עם ישראל
6 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
פלא יועץ – אבירות לב
פלא יועץ - אבירות לב
8 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
פלא יועץ – בטלה
פלא יועץ - בטלה
5 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ספר 'פלא יועץ' – ערך 'אפיקורוס'
ספר 'פלא יועץ' - ערך 'אפיקורוס'
5 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
פלא יועץ – 'אונס' – מתי באמת אני לא יכול ומתי אני קצת …. מתעצל ?
פלא יועץ - 'אונס' - מתי באמת אני לא יכול ומתי אני קצת .... מתעצל ?
5 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
פלא יועץ – אבלות
פלא יועץ - אבלות
9 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
פלא יועץ – חורבן בית המקדש
פלא יועץ - חורבן בית המקדש
8 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
פלא יועץ – תשעה באב
פלא יועץ - תשעה באב
14 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
פלא יועץ – בשר
פלא יועץ - בשר
8 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
פלא יועץ – בשורה
פלא יועץ - בשורה
5 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
פלא יועץ – תשועה
פלא יועץ - תשועה
7 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
פלא יועץ – גאולה
פלא יועץ - גאולה
6 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פלא יועץ – ציפוי
פלא יועץ - ציפוי
9 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
פלא יועץ – הלכה
פלא יועץ - הלכה
5 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
פלא יועץ – השכמה
פלא יועץ - השכמה
8 דקות
מילות מפתח:השכמת הבוקר
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
פלא יועץ – התבודדות
פלא יועץ - התבודדות
4 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 15
play3