Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פלא יועץ - תשעח

3 דקות
לפעמים 'לא תחמוד' מביא ל'לא תגזול'
6 דקות
אסור לדבר רע על עם ישראל
3 דקות
באמצע שיחה עם ריבונו של עולם לא מפסיקים לעניינים אחרים
פרק 47
5 דקות
פלא יועץ - בורח
פרק 46
5 דקות
פלא יועץ - בוחר
פרק 45
4 דקות
פלא יועץ: שיעור חשוב על מידת הבטלה מאת הרב מרדכי ענתבי
פרק 44
4 דקות
פלא יועץ - זמירות
פרק 43
3 דקות
פלא יועץ - קביעות צדקה
פרק 42
9 דקות
פלא יועץ - אחדות
פרק 41
3 דקות
פלא יועץ - הצלה
פרק 40
3 דקות
פלא יועץ - הידור
פרק 39
6 דקות
פלא יועץ: ערכם של בעלי החיים – הרב מרדכי ענתבי
פרק 38
4 דקות
פלא יועץ - ביכורים
פרק 37
3 דקות
פלא יועץ - בדיקה
פרק 36
5 דקות
פלא יועץ - ברור
פרק 35
4 דקות
פלא יועץ - בן
פרק 34
7 דקות
פלא יועץ - גוף
פרק 33
6 דקות
פלא יועץ - גבורה
פרק 32
7 דקות
פלא יועץ - אחים
פרק 31
9 דקות
פלא יועץ - תהילים
פרק 30
7 דקות
פלא יועץ - השוואה