He

Fr

Es

Ru

En

ועבדי כלב?! ואנחנו…

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

כינויו של כלב על ידי הקב"ה בעצמו – 'עבד ה"" כנאמר בפרשתנו (במדבר יד כד) – "ועבדי כלב" עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה"" צריך בירור. מהי הסיבה אשר בזכותה זכה כלב למעלה עליונה זו" להיות עבד ה'" מעלה שזכו לה רק שניים מאבות האומה – אברהם אבינו מייסד האומה" ומשה רבנו – מקור הנבואה ונותן התורה?
ועוד" במה שונה כלב מיהושע בן נון" שגם הוא לא היה בין עשרת המרגלים החוטאים" אלא קידש את שמו של רבש'ע בעשיית רצונו" ואף על פי כן לא זכה להיקרא – 'עבדי'?
נזכיר שני פירושים עקרוניים ורלוונטים" אשר מהם יש ללמוד את יחסנו הנכון והראוי לארץ ישראל" כיבושה וירושתה.
א – מבאר אור החיים הקדוש (שם)" שיהושע לא זכה להיקרא – 'עבד ה"" משום שסיבת אי כישלונו של יהושע בחטא המרגלים" לא נבעה מהשתדלותו וממאמציו העצמיים אלא הייתה כתוצאה מתפילתו של משה עליו – "ה' יושיעך מעצת המרגלים"" תפילה ש-"הצילתו מיצר הרע ומכוחותיו שהם המרגלים לבל יטעוהו".
כלב לעומתו – "רוח אחרת הייתה עמו"" דהיינו" שבתחילה חשב להיות שותף עם המרגלים בנאצתם את ה' – "שנכנס בגדר סכנת היצר הרע וחברתו הרשעה" ותחל רוח רעה ('רוח אחרת' – שלילית) לפעמו"" אך אזר עוז" ונאבק בכל כוחו ב'רוחו הרעה' עד שהתגבר עליה" בזכות רצונו העז והזדהותו המוחלטת למלא את רצון ה' ולקדש את שמו. כי הרי – "יש באדם שני יועצים" יועץ רע ויועץ טוב" ללכת אחרי ה'" והוא השלים ומילא אחר חלק ה'" על דרך אומרם – 'מי שבאה עבירה לידו וניצל ממנה נותנין לו שכר כעושה מצוה'… אשר על כן" זכה כלב שיקרא – עבד ה'"" ואף – "הובטח בחייו (שיחיה עוד) ארבעים שנה מה שלא נעשה לשום צדיק בעולם"" (שהרי הובטח לו שייכנס לארץ לאחר ארבעים שנות המדבר" כי) לא יזור (יסוג) אחריו מעבודת ה'."
לפי פירוש זה" גדלותו של כלב אז" והגדלות הנדרשת מאיתנו" ככלל וכפרטים" בכל הדורות" היא להתגבר על כל ה'רוחות הרעות' המתעוררות להחלישנו ביחס לארץ ישראל וירושתה" כדעות 'ריאליות' הנראות הגיוניות ומקובלות בחברה 'העטופות' בלחצים גלויים וסמויים הקמים עלינו מ'בחוץ' ומ'בפנים'. ולהיות נאמנים לעצמנו ולעצמיותנו" ולומר בקול גדול וצלול ככָלב – "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה"" בהיותנו – 'עבדי ה"" ועושי רצונו באמת.
ב – הרב שלום משאש (רבה של ירושלים ואב בית דין)" בספרו "וחם השמש" (עמ' 507)" מבאר את מעלתו המיוחדת של כלב בשונה מיהושע" על פי דברי המדרש (ילקוט שמעוני רמז תשמב) – "ומה ראה משה להוסיף על שמו של הושע (אות) יו'ד" אלא כלב נטל שכרו מן הארץ" שנאמר 'אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה לך תהיה'" ויהושע לפי שהוסיף מצווות ומעשים טובים הוסיפו לו אות על שמו". וז'ל (שם) – "כי כלב היה לאומי" מאותם אשר אהבת הלאום והארץ בוערת בקרבם" ואהבתם לארץ היא טבעית ופשוטה" ונכונים המה להילחם בחירוף נפש עבור אדמה זו" וזה גרם לו שלא הושפע מעצת מרגלים… והוא 'נטל שכרו מן הארץ' – מאהבתו הטבעית לארץ. אבל יהושע – משרת משה" היה שקוע כל ימיו בתורה ומצוות" לא ימוש מתוך האוהל" הוא לא ידע ולא הרגיש מעולם מה זו לאומיות טבעית. משה שידע את מצב נפשו זה של יהושע" חשש מאוד שייכשל" ידע משה שהוא זקוק לרחמי שמים והוסיף לו יו'ד על שמו שהיא אות משמו של ה'. רצה משה שהתורה והמצוות אשר עסק בהם כל ימיו יעמדו לו" ולא ילך בעצת מרגלים…".
הסבר – יסוד הקשר של כלב לארץ ישראל נבע מתחושה בריאה" ישרה ועמוקה של הלאומיות הטבעית שהייתה ספוגה בו" לאומיות טבעית-אלוקית שנתנה לו חוסן פנימי" עוז ועוצמה חומריים" להילחם ולכבוש את הארץ" בלי להיכנע לפלפולים רוחניים 'דתיים' מיותרים.
יהושע לעומתו" היה עסוק ושקוע כל ימיו רק בלימוד תורה ובקיום מצוות" עד כדי כך שהייתה חסרה לו אותה הבריאות הלאומית – הפשוטה והישרה הזו" חיסרון שיכול היה ליצור אצלו בלבולים וטעויות מתוך 'פלפולו הרוחני'" על כן נזקק הוא לתפילתו של משה" על מנת להגן עליו ולהצילו מן המרגלים…
ומסיים הרב משאש את דבריו (שם) באמירה נוקבת ומהדהדת לדורות – "מפרשה זו של כלב ויהושע יש ללמוד הרבה. אף לצדיקי הדור יש ללמוד לקח מפרשה זו ואל יתרעמו על כך" שהרי בגמרא אמרו על החורבן – 'וכי הוו צדיקי כולי האי" למה נענשו? שלא התאבלו על ירושלים!'" הרי שגם בקודש הקודשים יכול להיות פגם עמוק. דבר זה נאמר על כל הדורות כי חוסר הכרה בגדולת הארץ וקדושתה" הוא פגם הנמשך והולך בדברי ימינו"…

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
נשים
קטן עלייך: "הבנתי שלא אוכל ללדת יותר, האם סיימתי את תפקידי כאמא"? ד"ר חנה קטן עונה
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון חושף את הטעויות הקשות שעשתה מדינת ישראל בנהר הירקון
play3
מגזין
"הרגשנו שאם נמשיך ככה - יהיה פיצוץ"; מיוחד לט"ו באב – ראיון חשוף עם הזוג שצמח מתוך קשייו לעיסוק בטיפול זוגי
play3
מגזין
חנוך לנער: ראיון חשוף עם איש החינוך שהקדיש את חייו לנוער בסיכון
31 דקות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x