פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:07 | הבדלה: 20:30 (ירושלים) 

דף הבית > > והוא נער"" – על תקופת הנערות וגיל ההתבגרות.

והוא נער"" – על תקופת הנערות וגיל ההתבגרות.

כינויו של יוסף 'נער'" כנאמר בתחילת פרשתנו )בראשית לז ב) "יוסף בן שבע עשרה
שנה היה רועה את אחיו בצאן" והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה… ויבא יוסף
את דיבתם רעה אל אביהם"" צריך בירור. מדוע מכונה יוסף דווקא בכינוי זה" ומה
הקשר בין היותו נער להבאת דיבתו רעה?
ובאופן כללי יותר" מיהו נער" ומהם המאפיינים העיקריים של תקופת הנערות
והשלכותיהם השונות?
)מובן הדבר שאיננו דנים ח"ו את יוסף הצדיק שהרי ראשונים כמלאכים" אלא
רוצים ללמוד את העיקרון ולהשליכו לחיינו ברמתנו שלנו" כדרכה של תורה ולימודה).
שני כיוונים מרכזיים למפרשי התורה בעניין זה" כיוונים הנראים לכאורה סותרים
זה את זה" אך באמת משלימים זה את זה.
מצד אחד" יש שראו בתקופת הנערות תקופה שבה מתגלים חסרונות רבים" משום
שבתקופה זו מתעצמת מאוד חיצוניותו החומרית של האדם" וכדבריו של רש"י (במקום) ביחס ליוסף – "שהיה עושה מעשה נערות מתקן בשערו וממשמש בעיניו" כדי שיהיה נראה יפה". סיבת התנהגות זו של יוסף הייתה חיסרון בשיקול הדעת ואי הבנת ההשלכות הגלויות והסמויות" הרחוקות והקרובות של מעשיו" כדבריהם
של הספורנו והמהר"ל (במקום) "כי לא התבונן לאחרית דבר"" ולא הבין את הנולד
שאם לא היה נער לא היה מביא דיבתם רעה . "
לפירוש זה – אופיה של תקופת הנערות היא העצמת יתר של הצדדים החומריים
שבאדם" מפני העדר ניהול שכלי נכון של כוחות החיים השונים ומורכבותם" העדר
שכלי ראוי הגורם להחלטות מוטעות שנזקיהן יתגלו בהמשך הדרך.
מצד שני" יש שראו בתקופת הנערות תקופה שבה מתעוררים כוחות חייו השונים
של האדם" כוחותיו הגופניים" הנפשיים" השכליים והרוחניים. בתקופה זו מתחיל
הנער להיות מודע לגופו – למראהו החיצוני וליצר המין המתעורר בו. הוא מחפש
עצמאות נפשית ומעשית" ורוצה להשתחרר מתלות באנשים אחרים" בהיותו מרגיש
בוגר ואחראי למעשיו. שכלו ושיקול דעתו תופסים מקום מרכזי יותר בהכרעותיו
ובהחלטותיו" ובוודאי נשמתו שזכה לה מאז היותו בר־מצוה חפצה להתגלות ולהופיע"
כשעליו מוטלת האחריות לייצר את היחס הנכון והראוי בין כל כוחות חייו אלה.
וכדבריו של המלבי"ם (ספר הכרמל" ערך נער-נערה): ״נער מלשון התעוררות" שאז יתחילו
כוחותיו הטבעיים והמוסריים להתעורר ולהתנער" לצאת מן הכוח אל הפועל בחוזק
הגוף והתעוררות כוחותיו".
אם כן" דווקא בגרותו" רצינותו ואחריותו של יוסף שהחלו להתעורר בו" היו המניע
שלו לספר לאביו על מעשיהם הרעים של אחיו כדי לעצור את הידרדרותם ולתקנה
בהמשך הדרך.
לפירוש זה" תקופת הנערות – גיל ההתבגרות" היא התקופה החשובה ביותר בחייו
של האדם" מפני שבה מתעוררים כל כוחות חייו בשיא עוצמתם" כשעליו מוטלת
האחריות לעצב את אישיותו ולגבש את זהותו העצמית" ועל כך שמחתו ושמחת הוריו.
אם כן" שני צדדים אלו חד הם" שהרי כגודל הפוטנציאל כך גודל הסכנה" וההתעוררות
ה'נערית 'הגדולה והחשובה הזו" היא ראשית הדרך בניתוב הכוחות והופעתם באיזון
הנכון ובהרמוניה הרצויה בהמשך חייו הבוגרים של האדם" שאם לא כן…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

חדשים מהרב

מתחברים לראי"ה בפרשת ויקרא: הכל דבש? לא בבית המקדש
Shape-2
הכל דבש
הסגולה של חודש אדר: לפרוץ את גבול השמחה
Shape-2
חודש אדר2
מיוחד לפרשת תרומה: כלי המשכן – שלם שנובע מתוך השבור
Shape-2
A man sticks together a red heart with a plaster. Renewal of the relationship. Family psychotherapist services. Reconciliation. Saving the family. Search for compromises. Conflict, dispute resolution
הסוד של פרשת תרומה: יופי זה כן הכל בחיים?
Shape-2
שבת תרומה2
הסוד של פרשת תרומה : היופי זה כן הכל בחיים
Shape-2
Pink cosmos with beautiful.
"עזר כנגדו" / הדרה או האדרה (3)
Shape-2
machon
"לא טוב היות האדם לבדו"… / הדרה או האדרה (3)
Shape-2
machon
והוא נער"" – על תקופת הנערות וגיל ההתבגרות.
Shape-2
machon
'אטימות' או 'פתיחות'?
Shape-2
machon
Shape-2
machon

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן