He

Fr

Es

Ru

En

סוד ה'עגול'-לחטא העגל. . .

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

האדם חי בעולם הזה בשני ממדים" בממד המקום ובממד הזמן. אחד הדברים המשותפים ביניהם הוא ה-'עיגול'" שהרי צורתו הפיזית של המקום שאנו חיים בו – כדור הארץ – עגול ככדור" וגם הזמן שעל פיו אנו מתנהלים מכונה 'מעגל השנה'" נע הולך וסובב ב'מסלול מעגלי' וחוזר חלילה.
מה משמעותה של 'עיגוליות-מעגליות' זו?
כשאנו מתבוננים בצורתו של העיגול" אנו מזהים בו שני ממדים:
מצד אחד" העיגול סגור על ידי היקפו החיצוני" התוחם אותו בגבולות מוחלטים" שאי אפשר לפרוץ אותם ומהם אין יכולת לצאת. מצד שני" בחלקו הפנימי-בתוכיותו של העיגול" יש עומק אינסופי" אליו אפשר להיכנס" לחדור ו'להתקדם' עוד ועוד פנימה ללא גבול.
זהו סודו של עולמנו. מצד אחד" אנו חיים בעולם שיש בו גבולות ומסגרות שאינם ניתנים לפריצה ושבירה" כדוגמת עולם הטבע המתנהל על פי חוקים קבועים" בהם אין שינוי. שהרי המים תמיד קרים" השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב באופן קבוע" והחוקים הפיזיקליים" האסטרונומיים וכו' אינם משתנים. כל אלו ועוד" מבטאים את הצד החומרי החיצוני של העיגול" את ההיקף החיצוני שלו.
אך מצד שני" יש בעולמנו ממד אלוקי רוחני אינסופי" המתגלה בעיקר באדם" ובמיוחד בעם ישראל. האדם מסוגל לגלות את נשמתו האלוקית חסרת הגבולות ועומקים רוחניים אינסופיים המשפיעים והמתגלים גם בממדים החומריים הסופיים שלו" חיים ערכיים ומוסריים אלוקיים מוחלטים המעלים ומרוממים את כל צדדי חייו הגשמיים ואפילו השפלים והנמוכים ביותר. זהו הצד הפנימי של העיגול-העומק התוכי האינסופי שבו.
שאלת החיים היא" באיזה רובד של העיגול אנו חיים. האם רק ב'היקפו' של העיגול" בעולם החומרי-הטבעי הכלוא והמשועבד לחוקים הקבועים" או ב'עומק' האינסופי הרוחני המגלה את הממד האלוקי הגנוז בתוכו" וה'מחכה' להופעתו בתוך עולמנו החומרי והמוגבל.
כך גם אולי ניתן להסביר את כינויו של עם ישראל המשתייך לתורה – 'בני חורין'" כמאמרם של חז"ל -'אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה'" כאשר יסודה ופירושה של המילה 'חורין' היא מלשון 'חור' (שגם הוא עיגול)" ו'חורין' בלשון רבים הם לפחות שניים. כבאים ללמדנו: אנו בני ישראל-'בני חורין'" דהיינו 'בנים של שני חורים' – שני הממדים של החור-העיגול. מצד אחד אנו חיים בעולם אשר יש בו היקף סגור" היקף ה'חור'" ומאידך באותו 'חור' עצמו יש עומק אינסופי" אותו עלינו לגלות דרך נשמתנו האלוקית המוציאה מהכוח אל הפועל את סגולתנו.
ניתן גם לומר שלכך רומז המספר שמונה" שצורתו-שני חורים הנמצאים זה למעלה מזה במצב אנכי-8 המבטא את העולם הרוחני שלמעלה מעולם הטבע" ולכך גם רומז הסימון המתמטי למספר אינסוף כאשר שני חורים אלו נמצאים זה ליד זה במצב אופקי-?.
זהו סוד העיגול של עולמנו" וזהו הקלקול הגדול של חטא העגל" שביטא את רצונו של העם לחיות רק על פי הממד הטבעי הסגור והמוגבל – היקף העיגול" בשוכחם את הממד האינסופי שבו ובהם – עומק העיגול…
מכאן גם מובנים דבריו של הרב קוק (אורות המלחמה ד') ביחס לחטא העגל והשלכותיו לדורות -"לולא חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם" כי שם ה' הנקרא עליהם היה מעורר בהם יראת הרוממות" ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת" וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח". כל זאת מפני הכרתם של ישראל את תכונתם האלוקית המיוחדת" המסוגלת וצריכה להופיע מעבר לכוחות הגופניים ולמאבקי הטבע החומרי שבהם" כמלחמה" עד כדי כך שגם אומות העולם היו מכירות במדרגתנו העליונה הזו" והיה העולם נוהג בדרכי שלום. אך בנפילת העם ממדרגתם זו" בעשותם את העגל-השור הקטן" המסמל את שלטון כוחות הטבע החומריים והמעשיים – "החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים". אך מובטחים אנו ש-"כל מסיבות העולם הנן אחוזות זו בזו להביא את אור ה' בעולם" וחטא העגל ימחה לגמרי וממילא כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'" והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה ונועם ה' יוחש בכל לבב" לעונג רוח ולעין נשמה וכל בהם תחייה נפש כל חי".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה