He

Fr

Es

Ru

En

על מה נאבקים היום

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

דור דור ודורשיו" דור דור וחכמיו. דור דור ונסיונותיו" דור דור ומאבקיו (עיין אבן שלמה יא" ט). לכן" גדולי הדורות זיהו תמיד את נקודת התורפה" וכיוונו את החצים אליה.
למשל" יש בתורה תרי"ג מצוות" בא דוד והעמידן על 11" בא ישעיהו והעמידן על 6" בא מיכה והעמידן על 3" בא חבקוק והעמידן על 1 (מכות כג" ב – כד" א). לא שביטלו את השאר חלילה" אלא קבעו שאלה הם הפתח לכל (עיין נתיבות עולם למהר"ל" נתיב האמונה).
כמו כן" בא הרמב"ם קבע 13 עיקרי אמונה" בא רבי יוסף אלבו קבע 3" ואחרים קבעו 26. לא שלא האמינו בשאר" חלילה" אלא שאלו הם פיקוח נפש (עיין מאמר העיקרים" למרן הרב קוק" מאמרי הראיה 14).
פעם" המאבק שלנו היה לשרוד בגלות במובן הגשמי. ופעם" לשרוד רוחנית נגד השמדות של הגויים והכפירה של הרפורמים. ובימינו" בניין הארץ" שיבת ציון" הקמת המדינה" מלחמות ישראל. עתה" ב"ה" בחסדי ד'" יש לנו מדינה. אז המאבק היום" הוא זהות המדינה. כמובן" אין זו שאלה חדשה. פעם כינו אותה שאלת התרבות. אך אמרו: נמתין" קודם נקים מדינה" אחר כך נדון. עתה הגיע הזמן: מדינה יהודית או מדינה גויית עם רוב יהודים (בינתיים).
ב"ה רוב העם רוצים מדינה יהודית. ב"ה" רוב העם היושבים בציון הם יהודים באורח חייהם" למחצה לשליש ולרביע. ב"ה כולם הם יהודים בנשמתם. אך אסור להירדם בשמירה. אמנם המקלקלים הם מיעוט קטן" אך כידוע" הרבה יותר קל לקלקל מאשר לבנות. כי ברור שאם ישטפו את המוחות" שאין להילחם נגד האויב" אלא להכיל אותו כאחים" אף אחד לא יתגייס לצה"ל בתנאים כאלה" וזה יביא את המדינה אל סף הכליון. כמובן" זה לא יקרה" אך עלינו לדאוג שזה לא יקרה.
וכן ישטפו המוחות שאפשר להתחתן איש עם איש" ואשה עם אשה" ושאר החלפות סוטות" ועוד שחיתויות שונות" המשפחה תתמוטט" העם יגיע לחורבן עצמי" חלילה.
ולכן" זה מאבקנו עתה: מדינה יהודית!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
הנהגת 'הסתר פנים' - תכנית נוספת של 'בא בזמן' ליום השואה
play3
מגזין
עדיין עם הרשמים של פסח , מבררים מהי החרות האמיתית של האדם
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - מהר עמשא לתל ערד
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - סיפורו של עמק איילון
Shape-2
מגזין
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק