He

Fr

Es

Ru

En

הלכות חנוכה בזמן קורונה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

הרב שלמה אבינר

הדלקת נרות חנוכה במניין חצרות שמתפללים שם בקביעות זמן רב
שאלה: האם יש להדליק נרות חנוכה במניין חצרות" שהרי אין זה בית כנסת?
תשובה: אפשר להדליק בברכה. זה דומה לפוסקים המתירים להדליק במסיבת חנוכה וכדומה" בתנאי שיתפללו שם מנחה או ערבית" ואז זה כמו בית הכנסת (מקראי קודש חנוכה לרב משה הררי פ"י הערה כד בשם הגר"ש ישראלי והגר"מ אליהו).
וכן הג"ר יצחק זילברשטיין פסק שבמניין חצרות" שהמניין כבר קבוע זמן רב" למרות שאנו מצפים שיתבטל בכל יום" מכל מקום כל זמן שאינו מבוטל" ויש אנשים שמתפללים שם בקביעות" לכו"ע יש להדליק נרות חנוכה עם ברכה כמו בבית הכנסת.

כיבוי נרות חנוכה שהדליקו במניין חצרות
שאלה: האם מותר לכבות את נרות חנוכה שהדליקו במניין חצרות אם אין מישהו להשגיח עליהם?
תשובה: יש פוסקים שאומרים שמותר לכבות את נרות חנוכה בבית הכנסת אם כולם יוצאים" כי טעם ההדלקה הוא לפרסומי ניסא וכבר אין פרסום (שו"ת שרגא המאיר ו" פה). ויש חולקים" כי הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת היא זכר להדלקת המנורה בבית המקדש" והמנורה היתה דלוקה כל הלילה (שו"ת שבט הלוי ח" קנו). ואמנם אנו פוסקים שאם יש חשש שריפה או גניבה" מותר להקל (שו"ת שבט הלוי שם. פסקי תשובות תרעא אות יב).

כמה מנינים בחצר ונרות חנוכה
שאלה: אם יש כמה מניינים בחצר אחת" האם צריך להדליק נרות חנוכה בכל מניין?
תשובה: לא. כמו בבית הכנסת. זה מנהג בבית כנסת" ולא במניין" ולעניין הזה" החצר נחשבת כבית הכנסת. וכן פסק הגר"ח קנייבסקי" והציע לכתחילה לשים שמן שידלוק עד המניין האחרון" מדאיכא פרסום הנס מעצם היותם דולקים (דברי שי"ח ה" כה).

הדלקת נרות חנוכה במניין חצרות בליל שבת
שאלה: מה לעשות בליל שבת" כשיש חשש גניבה" להשאיר את החנוכייה" כי אסור להזיזה?
תשובה: א. יש לשים מעט שמן או נרות קצרים שיהיה דולק חצי שעה אחרי צאת הכוכבים" כדי לא להשאיר בלי השגחה. ב. יש להשתמש בחנוכייה פשוטה" כמו אלו של מתכת שעולות 5 שקלים. באופן כללי" מן הדין" כל חנוכיה כשרה" אבל ככל מצווה" יש עניין של הידור מצווה" לכן חנוכיה של כסף" הרי טוב. אבל כמו שכתוב בספר פלא יועץ" מוטב זה יותר מטוב" כגון לתת אותו כסף לעניים רעבים ושאר מסכנים. וכדומה" נשאל הג"ר אברהם שפירא: האם עדיף לקנות אתרוג מהודר (תימני)" או לקנות אתרוג רגיל ואת שאר הכסף לתת למשפחות נזקקות המתקשות בהשגת צרכי החג? והשיב: לכאורה זה הידור (האתרוג)" ואפילו אדם יכול לצאת בשל חברו. ואילו צדקה זו מצוות עשה" ולכן עדיף לתת צדקה! (ראש דברך מהרב יצחק דדון עמ' קצד).

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x