He

Fr

Es

Ru

En

את אחי אנכי מבקש

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

"וימצאהו איש והנה תועה בשדה וישאלהו האיש לאמור: מה תבקש" ((בראשית לז טו). גדול הוא השדה" מתעה ומאיים. אין בו עצים להצל מן השמש" אין בו מעיין להרוות צמא. אין בו כיוון" אין בו תמרור" אין מי שיורה את הדרך. הרבה דרכים" הרבה אלים" הרבה רצונות והרבה חפצים" הרבה רגשות והרבה מחשבות. האדם תועה בשדה" אבוד ומעונה.
"וימצאהו איש". אינך אבוד" בן אדם. אם אתה לא תמצא את האיש" הוא ימצא אותך. בכל מקום שתהיה יבוא השליח" יבוא המלאך" יבוא האיש שיודע לשאול. "וישאלהו האיש לאמר"" וישאל החכם אשר שאלתו היא כבר תשובה" "מה תבקש"? השדה רחב כל כך" העולם הזה מלא כל כך בגוונים ובצבעים" מה תבקש? התבקש עושר או אושר? התבקש תורה ומצוות" או שמא חוויות והנאה? או אולי שלום ואולי מלחמה. מה תצביע" ימין או שמאל" אשכנזי או ספרדי? מה תרצה יותר" חופש רווקים או ברית נישואין? התאהב ילדים או הורים? מה שוקקת נפשך" שירה או מדע" טבע או טכניקה? אמור" בן אדם" מה תבקש" אמור מיד" באיזו מפלגה תתפלג" באיזה מדור תתמדר" באיזו מגרה תתמגר? מה תבקש? אמור" אל תכחד. ואם לאלקים חשקה נפשך – הרבה זרמים יש" הרבה ישיבות יש" אחת נגד השניה" ויש גם מי שנגד כולם. אמור מהר מה תבקש" להיות עם כיפה או בלי כיפה" ואם כיפה" איזו כיפה? אל תתחמק" החלט למי אתה" לנו או לשונאינו? "מה תבקש"? (שם טז).
"את אחי אנכי מבקש" (שם טז). אני מחפש אחווה" אני מחפש אהבה ואחווה" אני מבקש את עמי" את כל עמי. חלק ממנו" לא ישיב את נפשי. רק עם ד' התמים והשלם" זה ישיב נפשי. כולם אחַי. כולם אהובַי. כולם יחד הם אומתי" ולא אשעה לאומרים: גזורו את הילד החי" גזורו.
"הגידה נא לי" איפה הם רועים" (טז). אני מתחנן" אנא אמור לי. כל כך הרבה רועים יש וכל רועה מתנשא לאמור: אני הרועה. והצאן תועה. שאלתני למפלגתי" אני ממפלגת הצאן. אבל הרועים משכו אותו אנה ואנה" והוא מפוזר ומפורד בין הרועים. אנא אמור לי" מתחנן אני לפניך בדם נפשי "איפה הם הרועים" אנשק אותם" אחבק אותם. מה שאני מבקש" זו אחווה. זה ולא דבר אחר.
"ויאמר האיש נסעו מזה" (שם יז). את זה כבר לא תמצא. "נסעו מזה – הסיעו עצמם מן האחוה" (רש"י). גם אתה אשם בזה" כי הבאת את דיבתם רעה. לא ראית את האור" רק את החושך" ראית את החסרונות ולא את המעלות. אתה הקדמת להסיע את עצמך מן האחווה. "כמים הפנים לפנים" כן לב האדם לאדם" (משלי כז יט). "כמים הללו שאדם צופה בהן ורואה בהם פנים כפניו" אם הוא שוחק" הן שוחקות" ואם הוא עוקם הן עקומות" כן לב האדם לאדם האחר" אם הוא אוהב את זה" גם הוא אוהבו" ואם הוא שונא את זה" גם הוא שונאו" (רש"י' יבמות קיז א). הם כבר רחוקים מן האחווה.
"וילך יוסף אחר אחיו" (בראשית לז יז). בכל זאת אני הולך אחר אחַי. זה בנפשי" בלי זה אין לי חיים. לא" אל תלך. איחרת את המועד. הר גבוה ביניכם. מאוחר מדי. הם יהרגו אותך" הם יזרקו אותך לבור נחשים ועקרבים" הם ימכרו אותך לישמעאלים.
בכל זאת אלך" זה בנפשי" ובנפש אבי: "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן" (שם יד). זאת בקשת אבי" זאת בקשת אבי שבשמים לראות שלום אחַי ושלום הצאן. "את אחי אנכי מבקש".
"ויראו אותו מרחוק" (יח). הלא אמרתי לך שהם רחוקים. הם רואים אותך כּרחוק. אומר לך את האמת: גם אתה עדיין רחוק. מבקש אתה את אחיך אך בלבך אתה חלוק על אחיך. קודם כל" עליך למצוא את אחיך בלבבך. או אז תמצא אותם בבשרם ובדמם" בנשמתם וברוחם" בנפשם ובגופם" בשכלם וברגשם" ברצונם ובדמיונם. אם גם לאחר שימכרו אותך" תמשיך להיות אח" אז תוכל לומר בכל לב: "את אחי אנכי מבקש". אך דע לך" הדרך קשה וארוכה.
"ויאמר יוסף אל אחיו: גשו נא אלי ויגשו" ((שם מה ד). מה נורא ומה רחוק הוא זה האיש הזר" משנה למלך האכזר. "ויאמר: אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה" (שם). אתם רואים" לעולם אתם אחַי. על אף שמכרתם אותי" ושתים עשרה שנה בבית הסוהר ישבתי" בלבי אתם אחי. משאת נפשי האחת נתנה לי כוח: "את אחי אנכי מבקש". עתה" פגשתי אתכם" זה לי היום הגדול בחיי" זהו יום שמחת לבי. "ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם" (ה)" כי הלוא אני אחיכם.
"ועתה אל תיראו" (נ כא)" אל תפחדו ממני. אני אוהב אתכם. "וינחם אותם וידבר טובם" (שם). אני אוהב אתכם!

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x