He

Fr

Es

Ru

En

בית מלפני בריאת העולם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

ש: כיצד להתייחס לטענת החוקרים שגילו בית בירושלים" מלפני 7000 שנה" כלומר מלפני בריאת העולם?!
ת: כבר כתב על זה מרן הרב קוק: "ועל דבר מניין שנות היצירה ביחס להחשבונות הגיאולוגיים בזמנינו. כן היא הלכה רווחת שהיו כבר תקופות רבות קודם למניין תקופתנו הוא מפורסם בכל המקובלים הקדמונים ובמדרש רבה 'שהיה בונה עולמות ומחריבן' (בראשית רבה פרשה ג ופרשה ט)" ובזוהר פרשת ויקרא (דף י) שהיו כמה מיני אנשים חוץ מאדם שנאמר בתורה" (אגרות הראיה א עמ' קה).
ש: אם כן" אלו שרידים מאנשים מלפני אדם הראשון? אז הוא לא אדם הראשון?
ת: הוא כן אדם הראשון! אלו לא היו בני אדם במובן שלנו" אלא סוג של פראי אדם. הם לא היו בצלם אלהים. אבל אין כאן שום דבר חדש. כבר מצאו בעולם מאות שרידים של יצורים כאלה מלפני מיליון שנה.
ש: ואולי כל החשבונות האלה מוטעים?
ת: אולי כן אולי לא. תאוריה היא השערה. כבר טבע הפילוסוף של המדע קרל פופר את עקרון ההפרכה Falsifiability" שאי אפשר להוכיח שתיאוריה נכונה" אלא רק שאינה נכונה" או שבינתיים היא נכונה כל זמן שלא הוכח ההפך. על כל פנים התיאוריה שהעולם קיים כבר מיליארדי שנים" ושהאדם" או ליתר דיוק ההומיניד" מיליוני שנים" היא תיאוריה סבירה מאוד ואינה סותרת את התורה.
ש: אז היו באמת דינוזאורים?
ת: זו כבר לא תיאוריה או השערה אלא עובדה. הרי מצאו עצמות שלהם. אני במו עיניי ראיתי את השלד של הדינוזאור הכי גדול באירופה במוזיאון של אקס אן פרובנס Aix En Provence בדרום צרפת" באורך של 20 מטר.
ש: אבל יש רבנים שמסרבים לקבל שהעולם הוא יותר מ-5776 שנה?
ת: הם צודקים לגבי עולמנו. אך כאמור אלה שרידים של עולמות שקדמו. וכן תורת האבולוציה אינה סותרת את היהדות. מרן הרב קוק מדבר על זה רבות (אגרות הראיה" אגרת צא" אגרת קלד" אגרת קיז. אורות הקודש ב תקלז. ב תריד. ב תקמא-תקמב. ב תקמג. ב תקמז-תקמח. שמונה קבצים א תקצד. לנבוכי הדור ד עמ' 36-35. ה עמ' 44-38).
ש: זו דעתו של מרן הרב קוק?
ת: ושל עוד חכמים כגון רבי עובדיה ספורנו (בראשית א כו)" הרב שמשון רפאל הירש (במאמרו "על ערכה הפדגוגי של היהדות")" הנצי"ב (העמ' דבר בראשית ז כג)" תפארת ישראל (דרוש אור החיים סוף סדר נזיקין)" בעל תורה תמימה (תוספת ברכה בראשית א א)" הרב אליהו בן המוזג (אם למקרא-אם למסורת). כל אלה אספתי בספרי הקטן "מרן הרב קוק והאבולוציה". וכן רבי גדליה נדל!
ש: ראש כולל חזון איש?!
ת: כן. אמנם תלמידיו לא רצו שדבריו אלו יתפרסמו וכן נפסק בדין תורה" אך לא אסרו שיימצא באינטרנט ואפשר למצוא בויקיפדיה ערך רבי גדליהו נדל קישור להוריד את ספרו" וגם הוא מקבל את תורת האבולוציה (בראשית עמ' צ-צד" עמ' צד-צה" עמ' צט-ק).
ש: אז אדם בא מן הקוף?!
ת:. הבעיה אינה אם אדם בא מן החיה אלא אם כבר הגיע… אם הוא כבר לא חיה אלא בן אדם…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
תכנית 'בא בזמן' ליום הזכרון ויום העצמאות
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות