He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת מצורע

play3
מעלתן של שלוש סעודות השבת
מעלתן של שלוש סעודות השבת
"וארבעה אנשים היו מצורעים  פתח השער"
play3
"וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער"
הזהירות מלשון הרע
play3
הזהירות מלשון הרע
"היום הזה יום בשורה הוא ואנחנו מחשים ?"
play3
"היום הזה יום בשורה הוא ואנחנו מחשים ?"
"בטמאם את משכני אשר בתוכם" – ייעודם של ימי ספירת העומר
play3
"בטמאם את משכני אשר בתוכם" – ייעודם של ימי ספירת העומר
עבודת ה' בשני יצריך – כיצד זה אפשרי ?
play3
עבודת ה' בשני יצריך – כיצד זה אפשרי ?
להוציא את הרע – ולתקן
play3
להוציא את הרע – ולתקן
play3
הרב יורם אליהו בסוד הפרשה: כל הרמזים מורים – הגאולה בדרך
play3
בידודו של המצורע – גם עונש וגם ריפוי
בידודו של המצורע – גם עונש וגם ריפוי
play3
יוצאים לחירות – תיקון הדיבור
יוצאים לחירות – תיקון הדיבור
play3
"קדושים תהיו" – קדושת הדיבור וקדושת הברית
"קדושים תהיו" – קדושת הדיבור וקדושת הברית
play3
"ויען השליש… היהיה כדבר הזה ? "  – המקטרג והמייאש התורן של הדור – ועונשו
"ויען השליש… היהיה כדבר הזה ? " – המקטרג והמייאש התורן של הדור – ועונשו
play3
פרשת מצורע – עליית ראשון
פרשת מצורע – עליית ראשון
play3
הקרב על האמת בחבלי משיח
הקרב על האמת בחבלי משיח
play3
המצורע – גילוי הקלקול החיצוני מעורר את התיקון הפנימי
המצורע – גילוי הקלקול החיצוני מעורר את התיקון הפנימי
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"עבדים היינו – והמקום קרבנו"
"עבדים היינו – והמקום קרבנו"
play3
שילוח המצורע אל מוץ לשלוש המחנות
שילוח המצורע אל מוץ לשלוש המחנות
play3
כיצד עונשו של המצורע הופך לתיקונו ולרפואתו
כיצד עונשו של המצורע הופך לתיקונו ולרפואתו