Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת מצורע

“יודיע צערו לרבים” – על התיקון העמוק של המצורע | הרב אייל ורד | נפש הפרשה ‘תזריע’
play3
“יודיע צערו לרבים” – על התיקון העמוק של המצורע | הרב אייל ורד | נפש הפרשה ‘תזריע’
המחלה הראשונה והיסודית היא קלקול הדיבור – הרב יורם אליהו בשיעור לפרשת מצורע
play3
המחלה הראשונה והיסודית היא קלקול הדיבור – הרב יורם אליהו בשיעור לפרשת מצורע
מעלתן של שלוש סעודות השבת
play3
מעלתן של שלוש סעודות השבת
“וארבעה אנשים היו מצורעים  פתח השער”
play3
“וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער”
הזהירות מלשון הרע
play3
הזהירות מלשון הרע
“היום הזה יום בשורה הוא ואנחנו מחשים ?”
play3
“היום הזה יום בשורה הוא ואנחנו מחשים ?”
“בטמאם את משכני אשר בתוכם” – ייעודם של ימי ספירת העומר
play3
“בטמאם את משכני אשר בתוכם” – ייעודם של ימי ספירת העומר
עבודת ה’ בשני יצריך – כיצד זה אפשרי ?
play3
עבודת ה’ בשני יצריך – כיצד זה אפשרי ?
להוציא את הרע – ולתקן
play3
להוציא את הרע – ולתקן
הרב יורם אליהו בסוד הפרשה: כל הרמזים מורים – הגאולה בדרך
play3
הרב יורם אליהו בסוד הפרשה: כל הרמזים מורים – הגאולה בדרך
בידודו של המצורע – גם עונש וגם ריפוי
play3
בידודו של המצורע – גם עונש וגם ריפוי
יוצאים לחירות – תיקון הדיבור
play3
יוצאים לחירות – תיקון הדיבור
“קדושים תהיו” – קדושת הדיבור וקדושת הברית
play3
“קדושים תהיו” – קדושת הדיבור וקדושת הברית
“ויען השליש… היהיה כדבר הזה ? ”  – המקטרג והמייאש התורן של הדור – ועונשו
play3
“ויען השליש… היהיה כדבר הזה ? ” – המקטרג והמייאש התורן של הדור – ועונשו
פרשת מצורע – עליית ראשון
play3
פרשת מצורע – עליית ראשון
הקרב על האמת בחבלי משיח
play3
הקרב על האמת בחבלי משיח
המצורע – גילוי הקלקול החיצוני מעורר את התיקון הפנימי
play3
המצורע – גילוי הקלקול החיצוני מעורר את התיקון הפנימי
“עבדים היינו – והמקום קרבנו”
play3
“עבדים היינו – והמקום קרבנו”
שילוח המצורע אל מוץ לשלוש המחנות
play3
שילוח המצורע אל מוץ לשלוש המחנות
חם באתר
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
הלכות עבודה זרה לרמב”ם פרק ז’ | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם פרק ז' | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
שו”ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ”ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ”ב
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ"ב
ניוזלטר
שו”ת
play3
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ”ב
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ”ב
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ"ב