He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לקראת יום ירושלים - התשעח

בית המדרש
ירושלים מקור העוז והחוסן
ירושלים מקור העוז והחוסן
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
בני שבעים לשיבה
בני שבעים לשיבה
47 דקות
מרצה: גבע ראפ
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
שמחת ירושלים
שמחת ירושלים
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ירושלים עיר הקודש
ירושלים עיר הקודש
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"שירו לנו משיר ציון"
"שירו לנו משיר ציון"
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
שמואל הנביא ובניין ירושלים
שמואל הנביא ובניין ירושלים
45 דקות
מילות מפתח:שמואל הנביא
מספר פרק בסדרה : 6
play3