Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות ראש חודש
כמה שתוציא לחינוך ילדיך ועל סעודת ראש חודש וימים טובים – תקבל החזר הוצאות
14 דקות
כמה שתוציא לחינוך ילדיך ועל סעודת ראש חודש וימים טובים - תקבל החזר הוצאות
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
551
163727
הלכות קידוש לבנה
6 דקות
הלכות קידוש לבנה
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
302
169493
דין הזכרת יעלה ויבוא בברכת המזון
7 דקות
דין הזכרת יעלה ויבוא בברכת המזון
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
301
169498
הטעם לקריאת ההלל בראש חודש בדילוג
3 דקות
הטעם לקריאת ההלל בראש חודש בדילוג
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
279
169695
המנהג לעשות סדר יום כיפורים קטן בערב ראש חודש
5 דקות
המנהג לעשות סדר יום כיפורים קטן בערב ראש חודש
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
278
169709
מצוה להרבות בסעודת ראש חודש
6 דקות
מצוה להרבות בסעודת ראש חודש
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
257
170178
סדר יום כיפורים קטן בערב ראש חודש
4 דקות
סדר יום כיפורים קטן בערב ראש חודש
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
192
172390
סדר יום כיפורים קטן בערב ראש חודש
4 דקות
סדר יום כיפורים קטן בערב ראש חודש
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
191
172057
מצוה להרבות בסעודת ראש חודש
6 דקות
מצוה להרבות בסעודת ראש חודש
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
178
172370
המנהג “סדר יום כיפור קטן” בערב ראש חודש
5 דקות
המנהג "סדר יום כיפור קטן" בערב ראש חודש
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
124
184352