He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות ראש חודש

play3
כמה שתוציא לחינוך ילדיך ועל סעודת ראש חודש וימים טובים – תקבל החזר הוצאות
כמה שתוציא לחינוך ילדיך ועל סעודת ראש חודש וימים טובים - תקבל החזר הוצאות
הלכות קידוש לבנה
play3
הלכות קידוש לבנה
דין הזכרת יעלה ויבוא בברכת המזון
play3
דין הזכרת יעלה ויבוא בברכת המזון
הטעם לקריאת ההלל בראש חודש בדילוג
play3
הטעם לקריאת ההלל בראש חודש בדילוג
המנהג לעשות סדר יום כיפורים קטן בערב ראש חודש
play3
המנהג לעשות סדר יום כיפורים קטן בערב ראש חודש
מצוה להרבות בסעודת ראש חודש
play3
מצוה להרבות בסעודת ראש חודש
סדר יום כיפורים קטן בערב ראש חודש
play3
סדר יום כיפורים קטן בערב ראש חודש
play3
סדר יום כיפורים קטן בערב ראש חודש
סדר יום כיפורים קטן בערב ראש חודש
play3
מצוה להרבות בסעודת ראש חודש
מצוה להרבות בסעודת ראש חודש
play3
המנהג "סדר יום כיפור קטן" בערב ראש חודש
המנהג "סדר יום כיפור קטן" בערב ראש חודש
play3
הטעם לקריאת הלל בראש חודש – בדילוג
הטעם לקריאת הלל בראש חודש – בדילוג
play3
חזן ששכח לומר יעלה ויבוא
play3
מי שלא הזכיר יעלה ויבוא בתפילת תשלומין
מי שלא הזכיר יעלה ויבוא בתפילת תשלומין
play3
קריאת הלל בראש חודש בדילוג
קריאת הלל בראש חודש בדילוג
play3
מצווה להרבות בסעודת ראש חודש
מצווה להרבות בסעודת ראש חודש
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מנהגי ראש חודש
play3
אמירת יעלה ויבוא בראש חודש בתפילה ובברכת המזון
אמירת יעלה ויבוא בראש חודש בתפילה ובברכת המזון