פרשת: כי תשא | הדלקת נרות: 16:57 | הבדלה: 18:14 (ירושלים) 

נושא: איגרת השמד

פרק 6
20 דקות
מיוחד הגר שהתורה ציוותה לאהוב אותו מה שלא ציוותה אפילו כלפי אב ואם וחכמים
פרק 5
26 דקות
האם המוסלמים נחשבים עובדי עבודה זרה ?
פרק 4
23 דקות
האדם הוא בן חורין במעשיו
פרק 3
26 דקות
האם אנחנו מושפעים מהאיסלם ? והאם הכל בידי שמים ?
פרק 1
24 דקות
האם גר יכול לומר בנוסח הברכות "אלוהי אבותינו" ?
פרק 2
24 דקות
"ואל יאמר בן הנכר הבדל יבדילני ה' מעל עמו" - התורה לנו ולגרים נתנה
פרק 9
22 דקות
גם מי שאנוס לעבור עברה ימעט ככל האפשר בסעיפיה - סיום אגרת השמד
פרק 8
24 דקות
"ייהרג ואל יעבור" מתי?
פרק 7
24 דקות
מדרגת הנהרגים על קידוש השם
פרק 6
24 דקות
מהו קידוש השם?
פרק 5
25 דקות
מדרגות בחילול השם
פרק 4
26 דקות
מהן המצוות שצריך למסור עליהן את הנפש?
פרק 3
51 דקות
גם צדיק שמקטרג על עם ישראל לא ימלט מעונש
פרק 2
29 דקות
האם יש ערך למי ששומר על יהדותו בסתר?
פרק 1
25 דקות
פתיחה והרקע לכתיבת אגרת השמד - מאמר קידוש השם
פרק 4
65 דקות
האנוסים לעבור על דת - האם יש ערך למצוות שהם כן מקיימים ?
פרק 3
64 דקות
מעלת הנהרגים על קידוש ה' ומעמדם של האנוסים לעבור על המצוות
פרק 2
61 דקות
ערך המצוות בעיני הקב"ה גדול גם כשעושיהם מלאים בעברות
פרק 1
64 דקות
פתיחה לאגרת השמד - מאמר קידוש השם

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן