He

Fr

Es

Ru

En

נושא: איגרת השמד

play3
מיוחד הגר שהתורה ציוותה לאהוב אותו מה שלא ציוותה אפילו כלפי אב ואם וחכמים
מיוחד הגר שהתורה ציוותה לאהוב אותו מה שלא ציוותה אפילו כלפי אב ואם וחכמים
האם המוסלמים נחשבים עובדי עבודה זרה ?
play3
האם המוסלמים נחשבים עובדי עבודה זרה ?
האם אנחנו מושפעים מהאיסלם ? והאם הכל בידי שמים ?
play3
האם אנחנו מושפעים מהאיסלם ? והאם הכל בידי שמים ?
האדם הוא בן חורין במעשיו
play3
האדם הוא בן חורין במעשיו
האם גר יכול לומר בנוסח הברכות "אלוהי אבותינו" ?
play3
האם גר יכול לומר בנוסח הברכות "אלוהי אבותינו" ?
גם מי שאנוס לעבור עברה ימעט ככל האפשר בסעיפיה – סיום אגרת השמד
play3
גם מי שאנוס לעבור עברה ימעט ככל האפשר בסעיפיה – סיום אגרת השמד
"ייהרג ואל יעבור" מתי?
play3
"ייהרג ואל יעבור" מתי?
play3
מדרגת הנהרגים על קידוש השם
מדרגת הנהרגים על קידוש השם
play3
מהו קידוש השם?
play3
מדרגות בחילול השם
מדרגות בחילול השם
play3
מהן המצוות שצריך למסור עליהן את הנפש?
מהן המצוות שצריך למסור עליהן את הנפש?
play3
גם צדיק שמקטרג על עם ישראל לא ימלט מעונש
גם צדיק שמקטרג על עם ישראל לא ימלט מעונש
play3
האם יש ערך למי ששומר על יהדותו בסתר?
האם יש ערך למי ששומר על יהדותו בסתר?
play3
פתיחה והרקע לכתיבת אגרת השמד – מאמר קידוש השם
פתיחה והרקע לכתיבת אגרת השמד – מאמר קידוש השם
play3
האנוסים לעבור על דת – האם יש ערך למצוות שהם כן מקיימים ?
האנוסים לעבור על דת – האם יש ערך למצוות שהם כן מקיימים ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מעלת הנהרגים על קידוש ה' ומעמדם של האנוסים לעבור על המצוות
מעלת הנהרגים על קידוש ה' ומעמדם של האנוסים לעבור על המצוות
play3
ערך המצוות בעיני הקב"ה גדול גם כשעושיהם מלאים בעברות
ערך המצוות בעיני הקב"ה גדול גם כשעושיהם מלאים בעברות
play3
פתיחה לאגרת השמד – מאמר קידוש השם
פתיחה לאגרת השמד – מאמר קידוש השם