פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

נושא: הרמב"ם

הלכות עבודה זרה לרמב"ם | הרב אורי שרקי | שיעור אחרון
הלכות עבודה זרה לרמב"ם | הרב אורי שרקי
הלכות עבודה זרה לרמב"ם | הרב אורי שרקי | יא תמוז תשפב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם | הרב אורי שרקי | ד תמוז תשפב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם | הרב אורי שרקי | יג סיון תשפב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם פרק ז' | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
הלכות עבודה זרה פרק ו' | הרב אורי שרקי
machon
15 דקות
תודה !!!! - ארוע סיום הקמפיין של מכון מאיר
machon
כנס הרמב"ם העשירי - טבריה התשע"ט
41 דקות
מהן המידות
פרק 9
40 דקות
שכר עבודת ה'
פרק 8
50 דקות
מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב "למען ייטב לך והארכת ימים"
פרק 7
60 דקות
"הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא"
פרק 6
60 דקות
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
פרק 8
50 דקות
דברים שאסרו חכמים באכילה כדי שיתרחקו מהגוים ולא יתחתנו איתם
פרק 7
55 דקות
מהו בישול נכרים ?
פרק 6
46 דקות
פרק 5
47 דקות
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם"
פרק 4
48 דקות
24 דברים המעכבים את התשובה: הרב מרדכי ענתבי

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן