He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: איגרת השמד - התשסח

בית המדרש
פתיחה לאגרת השמד – מאמר קידוש השם
פתיחה לאגרת השמד - מאמר קידוש השם
64 דקות
מילות מפתח:שמד
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
ערך המצוות בעיני הקב"ה גדול גם כשעושיהם מלאים בעברות
ערך המצוות בעיני הקב"ה גדול גם כשעושיהם מלאים בעברות
61 דקות
מילות מפתח:שמד
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מעלת הנהרגים על קידוש ה' ומעמדם של האנוסים לעבור על המצוות
מעלת הנהרגים על קידוש ה' ומעמדם של האנוסים לעבור על המצוות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האנוסים לעבור על דת – האם יש ערך למצוות שהם כן מקיימים ?
האנוסים לעבור על דת - האם יש ערך למצוות שהם כן מקיימים ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3