He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: איגרת הרמב''ם לרבי עובדיה הגר - התשעה

פרק 5
26 דקות
האם המוסלמים נחשבים עובדי עבודה זרה ?
פרק 6
20 דקות
מיוחד הגר שהתורה ציוותה לאהוב אותו מה שלא ציוותה אפילו כלפי אב ואם וחכמים
פרק 4
23 דקות
האדם הוא בן חורין במעשיו
פרק 3
26 דקות
האם אנחנו מושפעים מהאיסלם ? והאם הכל בידי שמים ?
פרק 2
24 דקות
"ואל יאמר בן הנכר הבדל יבדילני ה' מעל עמו" - התורה לנו ולגרים נתנה
פרק 1
24 דקות
האם גר יכול לומר בנוסח הברכות "אלוהי אבותינו" ?
דילוג לתוכן