He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: איגרת הרמב"ם לרבי עובדיה הגר - התשעה

בית המדרש
האם גר יכול לומר בנוסח הברכות "אלוהי אבותינו" ?
האם גר יכול לומר בנוסח הברכות "אלוהי אבותינו" ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"ואל יאמר בן הנכר הבדל יבדילני ה' מעל עמו" - התורה לנו ולגרים נתנה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם אנחנו מושפעים מהאיסלם ? והאם הכל בידי שמים ?
האם אנחנו מושפעים מהאיסלם ? והאם הכל בידי שמים ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האדם הוא בן חורין במעשיו
האדם הוא בן חורין במעשיו
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האם המוסלמים נחשבים עובדי עבודה זרה ?
האם המוסלמים נחשבים עובדי עבודה זרה ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מיוחד הגר שהתורה ציוותה לאהוב אותו מה שלא ציוותה אפילו כלפי אב ואם וחכמים
מיוחד הגר שהתורה ציוותה לאהוב אותו מה שלא ציוותה אפילו כלפי אב ואם וחכמים
מספר פרק בסדרה : 6
play3